Näky silmiemme edessä28.6.2013

Meidän näkymme on, että Jumala saa tehdä tekojaan seurakuntansa keskellä ja sen kautta. Tämä ei tarkoita sitä, että Hän tekee jotain siinä suppeassa lokerossa, jossa olemme antaneet Hänelle luvan toimia. Haluamme, että Pyhällä Hengellä on vapaus toimia juuri niin kuin Hän haluaa. Emme halua rajoittaa Hänen käsiään millään tavalla. Tämä on hyvin oleellista, jos haluamme apostolientekojen kaltaisen ilmapiirin seurakuntaamme. Tätä ilmapiiriä seuraa myös apostolientekojen kaltainen hedelmä.

Tällaisen asenteen saaminen kokonaisen seurakuntaruumiin ylle vaatii kuitenkin paljon pitkäjänteistä opetusta ja muokkausta. Ihminen ei lihansa puolesta automaattisesti luovuta elämäänsä Jumalan ohjattavaksi. Jumalan Hengen täytyy tulla ja vaikuttaa hänessä halu olla Jumalalle mieluinen. Jumalan Henki yhdessä Jumalan Sanan kanssa vakuuttaa meitä siitä, mikä on Jumalan tahto.

Samoista asioista, kuten Jumalalle antautumisesta, kuuliaisuudesta Pyhän Hengen äänelle, keskinäisestä kunnioituksesta ja näyn merkityksestä täytyy puhua moneen kertaan, jotta mahdollisimman iso joukko ihmisiä kykenee ilman suurta riitasointua menemään yhteen ja samaan suuntaan.  Aivan niin kuin mikään menestyvä yritys ei kykene etenemään , ellei sillä ole selkeää etenemissuunnitelmaa, samoin täytyy myös seurakunnalla olla selkeä näky.

Jumala ei ole vuosisatojen aikana ollut passiivinen ja paikoillaan, vaan aina kun on löytynyt halukkaita ihmisiä, niin on ollut myös Hänen Henkensä liikehdintöjä. Näinä viimeisinä päivinä Jumala haluaa tehdä jotain suurta. Hänellä on varattuna herätys seurakunnalleen. Herätyksen tuoman syvän asenteissa ja käytöksessä tapahtuvan muutoksen seurauksena seurakunnasta tulee hyvin vetoava paikka. Tätä tulee seuraamaan suuri ei- uskovien ihmisten uskoontulon aalto. Tosiasia nimittäin on, että ei-uskovat seuraavat uskovien elämää enemmän kuin heidän sanojaan. Tätä satoa varten me olemme valmistamassa seurakuntaa ja jokaista ihmistä, joka haluaa Jumalan todellisuutta.