Ilmestys rististä28.5.2014

Kristinuskon voima on risti ja veri. Ne tarkoittavat Jeesuksen kuoleman ja sovituksen kautta tullutta voimaa. Ei siis ihme, että saatana haluaa vesittää juuri ristin merkityksen pois uskon keskipisteestä. Seurakunnissa puhutaan paljon siunauksista ja menestyksestä. Eli siitä, mitä Jumala tekee uskovalle ja mitä uskova voi saada uskonsa hedelmänä. Ei kuitenkaan kuulla puhuttavan ristin voimasta ihmisen elämässä. Tämän seurauksena ei ole monia, jotka ymmärtävät veren voiman ja rakastaisivat Golgatan ristiä. Pääsiäisen tapahtumat tiedetään ulkoa, mutta puute on ilmestyksestä rististä.

Ristintyön muistaminen ei ole uskonnollinen rituaali, jolloin jokaisella uskovalla täytyy olla risti kaulassa, jotta hän olisi tosi kristitty. Tai jokaisessa rukouksessa ja saarnassa täytyisi mainita sana risti tai veri, jotta se olisi todella hengellinen. Ulkoisia rituaaleja noudattamalla risti on monilla uskovilla laitettu kaulaan, mutta ei sydämeen. Ulkoisilla asioilla ei ole puolestaan Jumalan silmissä mitään merkitystä ellei ristin todellisuus ole ihmisen sydämessä.

Mihin risti on hukattu? Ristin sanoma on hullutus maailmalle, mutta niille, jotka pelastuvat se on Jumalan voima, sanotaan Raamatussa. Mitä enemmän maailman mielistelyä tulee sisään seurakuntiin, sitä vähemmän on ilmestystä rististä. Maailman henkeä kantavat sisään uskovat, jotka eivät ole ehkä koskaan tulleet todella kirkkaasti uskoon ja ottaneet vastaan Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa. He ovat ehkä vain lipuneet uskoon. Tai he tulivat uskoon ottamalla järjen ratkaisuna vastaan kaikki ne siunaukset, joita Jeesus heille hankki, mutteivät koskaan tehneet täyskäännöstä synneistään ristin juurella. Siksi he linkuttavat hiukan rampoina koko uskonelämänsä ja ihmettelevät miksi lankeavat niin helposti. Sanoma rististä tuntuu tällöin käsittämättömältä, koska se ei tule koskaan vetoamaan järkeen.

Kaikkien syntien tunnustaminen ja kirkas uskoontulo ristin juurella saa aikaan sen, että ihminen rakastaa ristiä ja julistusta Jeesuksen verestä. Kun sisäiset syytökset murtuvat, ja tilalle tulee uskon rohkeus astua Jumalan eteen, niin ihminen on kohdannut ristin sanoman ytimen. Risti ei todellakaan ole enää tyhjänpäiväistä tällaiselle ihmiselle! Tällaiset uskoontulot ovat paras alku uskovan elämälle.

Useat eivät kuitenkaan tule näin uskoon vaan he joutuvat etsimään ilmestyksen rististä uskonvaelluksensa aikana. Juuri tämän takia tarvitaan herätystä seurakunnan keskellä. Silloin tätä Jumalan voimaa, ilmestystä rististä ja verestä julistetaan häpeämättä. Herätyksen ytimessä on aina risti ja veri, mutta painotus voi olla eri näkökulmissa. Herätyksen painotus voi olla siinä, miten Jeesus kantoi ristillä sairaudet. Tai siinä miten risti uudistaa sisimmän. Se voi olla myös ristin tuomassa voittoisassa elämässä tai kuinka Jeesuksen veri pelastaa.

Painotuseroista huolimatta niin uskomattomat kuin uskovatkin tulevat herätyksessä ristin juureen ja tekevät todellista parannusta synneistään tehden täyskäännöksen elämässään. Kun tämä tapahtuu, he eivät ikinä enää häpeä sanomaa rististä ja verestä, vaan vaativat sitä julistettavan seurakunnissa.