Suhde kuntoon29.4.2014

Kristinuskosta tulee voimatonta kun se erotetaan läheisestä suhteesta Jeesukseen. Siitä tulee puuduttavaa, pakonomaista, pelkkiä kieltoja ja käskyjä. Se voi olla rasite elämässä eikä anna voimaa elämään, niin kuin sen on tarkoitus antaa. Kun kristillisyys erotetaan elävästä suhteesta Jeesukseen, jää jäljelle pelkkä ulkoisen toiminnan pyörittäminen. Pelkät kulissit. Näin tapahtuu avioliitossakin, jossa liiton kulisseja pidetään yllä, mutta suhde ei toimi. Kun tulee koetuksen aika elämässä, niin nämä kulissit romahtavat ja rakennelma sortuu.

Jeesus varoitti rakentamasta hiekalle ilman vahvaa perustusta. Talo tulisi lopulta sortumaan. Hän sanoi, että hiekalle rakentaminen on sitä, ettei ihminen tee mitä Jeesus käskee hänen tehdä. Ihminen saattaa kuunnella kyllä sujuvasti, muttei näe vaivaa tehdäkseen asioita. Syy tähän on suhteessa. Jos ihmisellä ei ole läheistä suhdetta Jumalaan, niin hän ei näe tarpeelliseksi tehdä oikeita valintoja elämässään. Hän menee taivaaseen ilman niitäkin. Miksi täytyisi vaivautua rakentamaan niin huolella, pelastunhan lopulta kuitenkin?

Jokainen suhde vaatii ylläpitoa, jotta se olisi vahva ja terve. Niin on myös suhde Jeesukseen. Siihen täytyy panostaa aikaa ja rahaa. Aikaa siksi, että se on arvokkainta, mitä ihmisellä on, jotain mitä ei voi koskaan saada takaisin. Kun uskova valitsee erottaa päivästään kallisarvoisia hetkiä Jumalan Sanan lukemiseen ja rukoukseen, ovat nämä erityisiä rakkauden osoituksia Herran silmissä. Tähän liittyy myös rahallinen panostus. Elämässä saattaa olla mahdollisuus tehdä todella paljon töitä ja ansaita rahaa, mutta haittapuolena on se, että jumalasuhde kärsii. Päivät saattavat olla niin ohjelmoituja, että aika on kortilla eikä henkisesti jää lainkaan aikaa istua alas ja vahvistaa jumalasuhdetta. Tällöin elämää pitää priorisoida, jos haluaa rakentaa kalliolle.

Jokaisella uskovalla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, mutta se ei tarkoita, että hänellä olisi läheinen suhde Jeesukseen. Jos suhde on läheinen, niin uskova tekee mitä Jeesus käskee. Eivätkä nämä käskyt tunnu raskailta. Ne ovat enemmänkin etuoikeus. Jeesus sanoi, että tällaiset ihmiset rakastavat Häntä. Tämä on kalliolle rakentamista, silloin rakennus kestää vaikka tulva tulisi. Jumala pitää kyllä uskovasta huolen, jos uskova pitää huolen suhteestaan Häneen.