Leposija8.1.2015

Jumalan Henki etsii leposijaa. Pyhä Henki ei halua vain liikkua maanpäällä vaan Hän haluaa levätä eri paikoissa, eri seurakunnissa. Jumala ei ole ennalta määrännyt niitä paikkoja, joissa tulee viipymään Henkensä kautta pidempään ja niitä, joissa Hän vain käy muutamassa kokouksessa. Jumala ei katso ihmiseen asettaen toisen toista paremmaksi. Hän valitsee lepopaikakseen minkä tahansa paikan, joka muistuttaa ilmapiiriltään taivasta. Siksi on niin tärkeä vaalia pyhää elämäntapaa niin omassa elämässä yksilönä kuin seurakunnassa.

Mitä hyötyä on siitä, että Herran Henki lepää jossain paikassa verrattuna siihen, että Hän vain vierailee jossain? Ero on ilmapiirissä. Taivaallinen vapautta ja voimaa täynnä oleva ilmapiiri ei silloin riipu kenestäkään yhdestä Herran palvelijasta, vierailevasta puhujasta tai muusikosta. Kuka tahansa puhuu, laulaa tai todistaa on saman voitelun ja voiman alla sellaisessa paikassa, jossa Herran Henki lepää. Voima ei enää ole voiteluna vain harvojen yllä vaan kenen tahansa yllä, joka etsii pyhyyttä. Suurinta Jumalan armoa on se, kun Hän saa osoittaa voimansa tavallisissa vajavaisissa ihmisissä, jotka ovat valinneet turvautua Hänen voimaansa, eivätkä omaansa.

Tämä Pyhän Hengen voiman ilmapiiri tarttuu ja leviää avoimien ihmisten kautta heidän arkeensa. Se jää lepäämään heidän ylleen, jos he eivät murehduta Pyhää Henkeä. Syy siihen, miksi seurakunta on voinut muuttaa yhteiskuntaamme vain vähän viimeisien kymmenien vuosien aikana, on se, että Pyhä Henki on vain vieraillut maassamme aika ajoin. Hän ei ole löytänyt valmistettua leposijaa. Siksi Hän ei ole voinut levätä kansan yllä ja kulkea laajassa mittakaavassa ihmisten mukana heidän arjessaan muuttaen yhteiskuntaa voimansa kautta.

Talon rakentaminen ja valmistaminen vie luonnossakin aikaa. Niin vie myös Herran huoneen, ihmisten, valmistaminen pyhäksi paikaksi kirkkaudelle. Kaikki maailmasta uskoviin tarrautuneet ajattelumallit ja asenteet pitää ensin raivata pois tieltä. Sitten tulee alkaa rakentaminen aina perustuksesta asti.

Valmistamisen tulee olla päämäärätietoista ja kestävää, jotta rakennuksessa ei ole aukkoja. Pyhyys ei tarkoita aina täydellisiä ihmisiä. Se tarkoittaa, että ihmiset ovat taipuisia, nöyriä, avoimia ja ennen kaikkea heidän elämänsä pohjautuu taivaan arvoihin. Kovuus ei kuulu taivaan ilmapiiriin. Totuus taas puolestaan kuuluu. Samoin rohkeus ja alttius palvella Herraa. Näiden asioiden valmistaminen meissä vie aikaa.

On tärkeää valmistaa Herralle tietä. Tämän ylle tulee joka vuosi uudelleen ja uudelleen Jumalan lupaama uusi voima ja voitelu. Me saamme uuden voiman, jos tavoitteemme on epäitsekkäästi viedä eteenpäin Jumalan valtakuntaa maanpäällä.

”Ne, jotka Herraa odottavat saavat uuden voiman” Jes. 40:31