Valintojen voima11.7.2013

Jumalan tahto on kohdata sinua voimallaan. Hän haluaa viedä jalat altasi, vallata sinut hengellään niin, että rakastat Jeesuksen elämää sinussa enemmän kuin omaa elämääsi ja tahtoasi. Hän haluaa sinun olevan niin täynnä taivaan todellisuutta, että et ole olosuhteiden, pahuuden tai kohtalon heiteltävänä aivan kuin olisit orpo lapsi. Hän haluaa, että koet todellisella käsin kosketeltavalla tavalla, että sinulla on Isä taivaassa, joka kuuntelee ja tarkkaa sinua. Hän haluaa, että Jeesuksen sanat, ”Minä olen teidän kanssanne aina maailmanajan loppuun asti” ovat totta myös maanantai aamuisin kun kaikki mahdolliset asiat ovat menneet pieleen.

Jumala ei ole kaukana meistä. Hän on aivan lähellä. Jos haluamme todella kokea Hänen läsnäolonsa, voimme sen kokea. Hän ei ole kuitenkaan juoma-automaatti, josta tilataan yksi rukousvastaus tai hyväolo yhdellä puhelinsoitolla. Hänen läsnäoloaan täytyy haluta enemmän kuin hetkellistä virvoitusta. Jeesus ei voi olla meille vain juoma, joka tyydyttää janomme, parantaa pahan olomme tai hiljentää sisäiset syytöksemme. Hänen täytyy olla kaikki kaikessa. Jos Hän on sinulle kaikki kaikessa, tulet maistamaan, kuulemaan ja kokemaan Häntä elämässäsi.

Jeesuksen lupaus olla meidän kanssamme aina oli annettu Hänen opetuslapsilleen. Nämä olivat jättäneet kaiken seuratakseen Jeesusta. Heille Jeesus antoi tämän lupauksen. Hän ei antanut sitä niille, joita ei kiinnostanut seurata Häntä. Hän antoi sen niille, jotka olivat tehneet elämässään valintoja elää lähellä Häntä ja seurata Häntä minne Hän meni.

Jokainen ihminen joutuu taistelemaan itsensä lävitse lihan ja oman tahtonsa hallintavallan alta Herran hengen hallintavaltaan, jos haluaa olla lähellä Jeesusta. Tämä taistelu käydään valintojemme kautta. Jostain valinnasta seuraa askel lähemmäksi Jeesusta ja jostain toisesta askel kauemmaksi Hänestä. Kukaan ei päädy lähelle Jeesusta vahingossa, siihen yliluonnolliseen taivaan todellisuuteen täytyy haluta astua. Saatat olla tällä hetkellä kaukana Jeesuksesta. Ehkä Hän on sinulle vain pahan olosi helpottaja, virvoitusjuoma jonka avulla olosi paranee. Tiedostat, ehkä että Jeesuksen kuuluisi olla enemmän sinulle. Mutta et tiedä mitä tehdä päästäksesi eteenpäin.

Juuri tästä syystä haluan muistuttaa sinua valinnoista. Ota tänään askel kohti Jeesusta. Aina on oikea aika alkaa ottaa askeleita ja taistella itsensä irti lihan hallinnasta Jumalan hengen hallintaan. Jos valitset tämän tien, niin voin luvata sinulle omasta kokemuksesta, että tulee hetki jolloin jokainen solu sinussa voi rehellisesti sanoa, että tunnet Hänen läsnäolonsa kulkevan kanssasi. Myös maanantaisin.

 

Uskon ilmapiiri14.6.2013

Kaikki uskovat ovat Aabrahamin jälkeläisiä ja siksi meidät on kutsuttu vaeltamaan samankaltaisessa uskossa kuin Aabraham vaelsi. Se tarkoittaa sitä, että jätämme taakse vanhaa, vahvistumme uskossa joka päivä ja haluamme jatkuvasti mennä eteenpäin. Usko ei halua vain säilyttää saavutettuja asemia vaan se haluaa mennä uuteen, kohti lupauksia. Usko pitää katseensa Jeesuksessa ja puhuu ympärilleen elämää olosuhteista huolimatta.

Mistä johtuu, että monet Suomen kristityt kokevat yllä mainitun uskossa vaeltamisen liian haastavaksi elämässään? Mistä johtuu, että monet kykenevät vieraillessaan eri puolilla maailmaa herätyskokouksissa uskomaan suuria, mutta saattavat kadottaa uskonsa jo Helsinki Vantaan lentokentälle laskeutuessaan?

Syy siihen johtuu hengellisestä ilmapiiristä. Suomen hengellistä ilmapiiriä ei tällä hetkellä hallitse uskonhenki. Vuosien varrella seurakunta Suomessa niin johtajat kuin tavalliset seurakuntalaisetkin ovat torjuneet Jumalan Pyhän Hengen tuoman uskonhengen aina kun se on yrittänyt rantautua maahamme. On kirjoitettu kirjoja ja puhuttu puheita, joissa halveksutaan apostolista uskonhenkeä, uskossa asioiden esiin kutsumista näkyvään maailmaan ja Jumalan suuren voiman nostamista. Tämä on saanut aikaan sen että Pyhä Henki on murehtunut.

Monet yrittävät hypätä uskon tekoihin vaikka persoona, Pyhä Henki, itkee. Tämä ei tule pitkässä juoksussa onnistumaan. Jos haluamme muutosta koko maan laajuisessa hengen ilmapiirissä, niin meidän on tehtävä samoin kuin teemme, jos olemme loukanneet läheistä ystäväämme: pyydämme anteeksi sitä, että olemme murehduttaneet häntä. Jos Suomen seurakunta yhdestä sydämestä pyytää anteeksi Pyhältä Hengeltä sitä, että olemme kansana torjuneet uskonhengen maassamme ja alkaa yhdessä kutsua Herran Henkeä lepäämään pohjoisen maan yllä, niin Pyhä Henki ei pidätä herätyksen sateita vaan taivaat aukeavat hyvin nopeasti. Tämän ilmapiirin aukenemisen huomaa jokainen Jeesusta rakastava uskova oli hän missä päin maatamme tahansa. Yhtäkkiä hän on kykenevä vaeltamaan uskossa niin kuin apostolit vaelsivat.

Kaiken ydin on se onko ilmapiiri aukaistu hengessä Pyhän Hengen tuomalle uskonhengelle vai ei. Jos jossakin paikassa on ilmapiiri auki, niin kaikenlaiset jumalalliset näyt alkavat kukoistaa siellä. Ihmiset astuvat ennaltavalmistettuihin tekoihin ja tekevät suuria Jumalan voiman avulla.

Tärkein suhde31.5.2013

Koko ihmiselämän tärkein suhde on suhteemme Jumalaan. Tämä suhde voi olla joko kylmä, etäinen ja yksipuolinen tai se voi olla läheinen ja vuorovaikutteinen. Jumala haluaa suhdetta ihmisen kanssa. Hän loi luodun, jolla on vapaa tahto, jotta Hänellä voisi olla aito molemminpuolinen suhde luotunsa kanssa. Hän haluaa keskustella ihmisen kanssa. Hän haluaa viettää aikaa ihmisen kanssa ja Hän haluaa jakaa sydämensä syvimmät ajatukset ihmiselle.

Jumalasuhteessa pätee aivan samanlaiset lainalaisuudet kuin ihmisten välisissä suhteissa. Jos näet ja keskustelet vain harvoin henkilön kanssa, on suhteesi luonnollisestikin kaukainen. Jos taas puhut puhelimessa joka päivä ystäväsi kanssa, on suhteenne läheinen. Tällaiselle henkilölle kerrot salaisuuksia ja sydämesi huolia ja iloja.

Aivan sama lainalaisuus pätee jumalasuhteessa. Jumala on persoona, joka tahtoo kohdata persoonasi.  Suhde vaatii jokapäiväisiä valintoja. Suhde vaatii jokapäiväisiä sanoja. Ei riitä, että tulet uskoon ja sanot: ”Ilmoitan sitten, jos muutan mieleni enkä enää usko Sinuun.” Et tekisi näin aviopuolisollekaan alttarilla, vaan avioliiton aikana kerrot rakkaudestasi useasti puolisollesi.

Miten syventää jumalasuhdetta?

Ensimmäiseksi: ole äärimmäisen rehellinen Jumalan edessä. Puhu Hänelle kaikki hyvät ja pahat asiat. Puhu Hänelle nekin asiat, joita et edes uskalla itsellesi kunnolla myöntää. Suhtaudu Häneen kuin kuulevaan, mukanasi elävään persoonaan, joka seuraa kaikkia askeleita katseellaan.

Toiseksi: järjestä päivittäistä aikaa Hänen kanssaan. Se voi tapahtua pitkin päivää työsi lomassa, mutta parasta on jos Hän tietää mikä on se hetki päivästä, jolloin Hän saa erityisesti opettaa sinulle kuinka Hän puhuu ja millaiset ovat Hänen tiensä.

Kolmanneksi: Ota Hänet mukaan iloihisi ja onnellisiin tapahtumiin. Soita taivaaseen ”puhelu” kun sinulle tapahtuu jotain todella hyvää. Kerro Hänelle kuinka iloitset tästä hyvästä asiasta. Älä unohda Häntä silloin kun sinulla menee hyvin. Silloin Hän on lähellä ja helposti tavoitettavissa kun sinulla on huonompi hetki.

Jumalasuhde on ihmiselämän tärkein suhde. Siitä on meille iloa halki iankaikkisuuden.

Apostolinen usko8.4.2013

Kun Jeesus nousi taivaaseen, Hän sanoi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailmanajan loppuun asti.” Hän puhui tämän opetuslapsilleen, kahdelletoista apostolille. Jeesus ei luvannut olla kaikkien maailman ihmisten kanssa aina. Hän ei antanut tätä lupausta fariseuksille. Hän lupasi olla niiden kanssa, jotka ovat Hänen opetuslapsiaan. Opetuslapset ovat niitä, jotka elävän Jeesuksen opetusten mukaan ja seuraavat Hänen viitoittamaa tietä. He saavat silloin kokea sitä samaa voimaa, joka Jeesuksella oli. Mikä on tämä voima?

Tämä voima on Pyhä Henki, joka on maanpäällä uskovien apuna. Jeesus itse sanoi, että Herran Henki oli voidellut Hänet ja siksi Hän oli täynnä voimaa. Pyhän Hengen voima ei ole mikään pieni lisäenergia, jolla jaksamme arjen haasteet läpi. Ei, vaan Hän on todellinen voima. Hän pystyy herättämään kuolleet, parantamaan sairaat, ajamaan pimeyden pois ja näyttämään taivaan todellisuuden myrskyn keskellä. Voimme vaihtaa Hänen voimansa omaan voimaamme. Teemme tämän vaihdon laittamalla enemmän luottamusta Pyhän Hengen voimaan kuin omaan voimaamme. Raamattu lupaa, että Jumalan voima tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme.  Jumala haluaa vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle. Hän tahtoo Pyhän Hengen yliluonnollisen voiman lepäävät sinun ja minun päällä.

Apostolisen uskon alulle paneva voima on yliluonnollinen Jumala. Tätä uskoa pitää yllä yliluonnollinen Jumala. Apostolinen usko on olosuhteiden yläpuolella elämistä. Jumala antaa sinulle yliluonnollisen voiman ja rohkeuden mennä läpi kaikista tilanteista. Hän ei poista haasteita, mutta Hän antaa sinulle silmät, joilla voit katsoa kaikkea taivaan perspektiivistä. Maailmassa me tulemme kohtaamaan ahdistuksia, mutta Jeesus on voittanut maailman. Pyhän Hengen voiman kautta voimme olla aina voittajia olosuhteista riippumatta.

Miten saada tämä yliluonnollinen Pyhän Hengen voima? Sinun tulee etsiä ja janota sitä, että Pyhä Henki lepää päälläsi. Sinun tulee antaa Pyhälle Hengelle täysi hallintavalta elämääsi. Hän tulee joko täysillä sisään elämääsi tai sitten Hän pysyttelee kauempana. Voit olla varma siitä että, jos sinä annat Hänelle elämäsi, niin Hän alkaa ohjata sitä. Hän on elävä ja hyvin aktiivinen Jumala.

Syyttäjähenki vai synnintunto?9.2.2013

Syyttäjähenki on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Se perustuu valheeseen eikä totuuteen. Jos olet Jeesuksen seuraaja ja syyttäjähenki alkaa painaa sinua alas ihmisten kautta tai oman sydämesi syytösten kautta kaivelemalla esille menneisyyden tekoja ja tekemättömiä asioita, niin voin kertoa sinulle, että se henki ei ole Jumalasta.

Room 8:1: ”Ei ole olemassa mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Niille, jotka ovat valinneet elää, ei lihan vaan hengen mukaan.”

Eli kaikki syytös pohjautuu valheeseen vaikka se nojautuisikin faktoihin menneistä teoistasi. Jumala ei kaivele menneitä, hän unohtaa kaikki asiat, joita olemme sydämestämme katuneet. Tämä totuus on todella voimallinen, jos sen syvällisesti ymmärtää ja se vapauttaa sinut.

Syyttäjän äänen tunnistat siitä, että se saa aikaan sinussa reaktion vetäytyä kauemmaksi Jumalasta ja syvemmälle kuoreesi. Voit tuntea kuinka syytökset nostavat muurin Jumalan ja sinun välille. Isä tuntuu olevan kaukana. Se saa sinut kääntämään selkäsi Jumalalle ja kävelemään toiseen suuntaan.

Synnintunto puolestaan on täysin vastakkainen voima. Se vetää meitä lähemmäksi Jumalaa. Se tiedostaa virheet, tunnustaa synnit syntinä ja ottaa askeleen kohti Jumalan puhdistavaa voimaa. Se vetää sinua lähemmäksi Jumala. Pyhän Hengen tuoman synnintunnon päämäärä on hajottaa maahan kaikki mikä on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Ainoastaan synnintunnon kautta voit todella päästä askelia lähemmäksi Jumalan sydäntä ja valtaistuinta.

Jos sydämessäsi hallitsee tuomio, etkä ole ymmärtänyt Room 8:1:sta sanomaa, niin silloin tuomion ääni on niin voimakas, että se hukuttaa alleen synnintunnon kuiskauksen. Ainoa tapa vapautua tuomiosta, on kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen sydän ja kuulla sen syke.

Tähän kohtaamiseen pääsee sillä, että valitsee tietoisesti ottaa askeleita kohti Häntä ja valmistaa sydämeensä tietä Hänelle uudistamalla mieltä Jumalan sanan totuudella.

Linnoitukset alas!5.2.2013

Kaikki mitä me kohtaamme elämämme aikana, sairaudet, onnettomuudet, ihmissuhdeongelmat tai vaikkapa masennus, niillä on yksi ainoa päämäärä: ne on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Se on vihollisen päämäärä. Hän luo muureja ja harhakuvia ja nostaa ne esteeksi ihmisen ja Jumalan välille.

Kun me ymmärrämme tämän ja tajuamme, että Jumala on antanut meille kyvyn ja vallan hajoittaa maahan näitä järjenpäätelmiä, ajatuksia ja jopa olosuhteita, niin me voimme luottavaisin mielin nostaa päämme ja uskoa siihen, että kaikki linnoitukset tulevat alas.

Useimmilla meistä mielenalueen ajatukset ja järjen päätelmät ovat suurin este lähestyessämme Jumalaa. Millaisia harhakuvia meillä voi siis olla?

Jumalan luonne on se, jota vastaan nostetaan eniten näitä linnoituksia. Onko hän ihan varmasti hyvä? Onko Hän aina oikeassa? Entä jos hän ei olekaan oikeudenmukainen? Rakastaako Hän minua?

Yksi iso harhakuva koskee Jumalan agape rakkautta. Meillä on humanistinen käsitys Jumalan rakkaudesta ja ajattelemme, että ehdottaman rakkauden täytyy keskittyä meihin ja pyöriä meidän ympärillämme. Jumalan rakkaus ei kuitenkaan pyöri meidän ympärillämme, niin kuin pyöritään pienen vauvan tai koiranpennun ympärillä.

Ei, Jumalan rakkaus on päämäärätietoista. Hänen päämääränsä on viedä ihmistä eteenpäin, pyhempään elämään. Se vasta on rakkautta! Hän ei jätä meitä samanlaisiksi. Jumalan koko olemus huokuu rakkautta, eikä Hänen tarvitse kuin tulla henkensä kautta paikalle ja puhua vaikka vaan itsestään ja yhtäkkiä kaikki kokevat olevansa hyvin rakastettuja. Hänen rakkautensa kohdistuu koko Hänen luomakuntaansa ja Hän ajaa luomakuntansa parasta kaikessa mitä Hän tekee.

Hän rakastaa kaikkia yhtä paljon, mutta Hän ei viihdy kaikkien luona yhtälailla. Minua on eniten rohkaissut uskossani se, että Jumala on rakkautensa lisäksi aina oikeudenmukainen kaikissa päätöksissään.

On siis hyvin tärkeää, että opimme ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee. Kaikki vääränlaiset käsitykset Jumalasta, joita maailmaan mukautuminen saa aikaan ihmisten mielissä, on nostettu Jumalan tuntemista vastaan.

Me voimme kuitenkin hengen aseilla hajoittaa maahan kaikki linnoitukset ja järjenpäätelmät ja oppia tuntemaan todellisen Jumalan.

Millä nimellä kutsun sinua, Herrani?21.1.2013

Jumala kuljettaa meitä eri ajanjaksojen läpi elämässä. Hän vie meitä vuorille ja laaksoihin. Hänen tarkoituksenaan on opettaa meille eri puolia persoonastaan.

Ei ole mitään muuta vakaata pohjaa, jolle elämänsä perustaa kuin Jumalan persoona.
Minä ainakin haluan rakentaa koko elämäni tämän persoonan varaan.

Raamatussa on mainittu monia Jumalan luonnetta kuvaavia nimiä. Tässä  on otettu esille joitain niistä. Jokaisessa ajanjaksossa ratkaisu haasteisiin löytyy Jumalan persoonasta. Siksi minä ainakin haluan kysyä Häneltä: Millä nimellä sinä tahdot minun kutsuvan sinua tässä ajanjaksossa, jossa olet minua kuljettamassa juuri nyt?

 
Jehovah-Jirel, Herra, joka näkee/Herra, joka pitää huolen. (1 Moos 22:14)  Jos elämäsi suurin kysymys on tämä: Tulenko selviytymään, onko minulla varmasti kaikkea tarpeeksi, miten kaikki tulee järjestymään, niin silloin Herra haluaa sinun oppivan tuntemaan Hänet Herrana, joka pitää sinusta huolta.

Jehovah-Rophe, Herra meidän parantajamme. (2 Moos 15:26)
Jos päällimmäisenä mielessäsi on tämä: muurissa on aukko eikä minulla ole paikkausmateriaalia eli sielusi tarvitsee parantajaa, silloin voit turvautua Herraan sinun parantajaasi. Tai jos tarvitset Häntä, joka kutoi sinut kokoon äitisi kohdussa pitämään huolta sinun fyysisestä ruumiistasi, kutsu Häntä silloin nimellä Jehovah-Rophe.

Jehova-Nissi, Herra minun lippuni (2 Moos 17:15)  Herra haluaa ehkä osoittaa sinulle, että Hän on se, joka tuo voiton kaikkiin taisteluihin. Hän ratkaisee sodan lopputuloksen. Jos pidät silmäsi Hänen viirissään, lipussaan tai sauvassaan, niin voit vahvistua siitä tietoisuudesta, että Hän sotii puolestasi.

Jehovah-M’kaddesh, Herra, joka pyhittää minut (3 Moos 20:8)  Haluatko erityisesti päästä lähemmäksi Jumalan puhtautta ja pyhyyttä, mutta koet tarvitsevasi puhdistusta? Haluatko olla Hänen kaltaisensa, mutta synnin veto tuntuu voimakkaalta elämässäsi? Jos kamppailet jonkun synnin kanssa, niin Herra haluaa sinun tuntevan Hänet Herrana, joka pyhittää sinut.

Jehovah-Shalom, Herra meidän rauhamme (Tuom 6:24) Jos ympärilläsi tuntuu olevan kaaos tunnemaailmassa ja olosuhteissa, jos tunnet olevasi myrskynsilmässä etkä oikein saa otetta ja rauhaa sielullesi, niin silloin voit kutsua Herraa tällä nimellä. Hän alkaa vuodattaa rauhaansa päällesi.

Jehovah- Roni, Herra minun paimeneni (Ps 23:1)  Onko Herra on sinulle passiivinen yläkerran mies eikä aina läsnä oleva Jumala? Paimen on aina läsnä, hyvin lähellä. Hän vartioi lampaita. Hän kopauttaa vikateille eksyneitä lampaita päähän, jotta he palaisivat takaisin, mutta hän ajaa myös kaikki sudet pois luotamme. Hän asettaa rajoja elämällesi ja on hyvin käytännöllinen. Jos tarvitset näitä asioita, niin silloin Herra haluaa opettaa sinulle, että Hän on sinun paimenesi.

Jehovah- Tsidkenu Herra meidän vanhurskautemme (Jer 23:6)  Jos koet erityisesti riittämättömyyttä ja päällimmäinen ajatuksesi on: ”Kelpaanko minä Jumalalle”, niin silloin voit julistaa, että Jeesuksen uhrityö riittää. Hän on vanhurskauttanut sinut. Voit pukeutua tähän vanhurskauteen, pukeutua Kristukseen.

Jehovah-H’Sammah, Herra on läsnä/täällä ( Hes 48:35) Ehkä Herra haluaa opettaa sinulle, että Hän ei koskaan sinua hylkää eikä jätä. Hän on aina läsnä opetuslapsiensa elämässä. Hän on aina lähellä ja paikalla.

Herra haluaa, että opimme tuntemaan Hänet kaikilla näillä nimillä elämämme aikana, mutta jokaisessa ajanjaksossa Hän nostaa jonkin päällimmäiseksi ja haluaa antaa meille ilmestyksen siitä persoonallisuutensa puolesta.

 

Anne-Mari Manninen

Uskon tie13.12.2012

Herra vie meitä laaksoihin nostaakseen sieltä laakson keskeltä todellisen uskon. Tämä usko pohjautuu täysin Jeesuksen uskollisuuteen ja se saa tuloksia aikaan.

Ihmiset haluavat monesti pitää kiinni hyvistä fiiliksistä ja vastustavat Jumalan tuomaa totuutta. Jos sinulle riittää voimaton usko ja hyvät fiilikset, joita koet hyvän musiikkiesityksen tai saarnan jälkeen, mutta et kaipaa Jumalan käsinkosketeltavaa läsnäoloa ja voimaa elämääsi, niin lopeta tämän tekstin lukeminen juuri nyt.

Jos kuitenkin haluat Jumalan läsnäolon kulkevan kanssasi ja lepäävän ylläsi, haluaisit saada vastauksia rukouksiisi ja nähdä Jumalan voiman toimivan elämässäsi, ja jos sinäkin olet kyllästynyt vain hyviin fiiliksiin, niin silloin olet valmis kulkemaan uskon tietä.

Uskon tiehen sisältyy uskon koetuksia, uskon voittoja, eteenpäinmenoa, haasteita ja todellista muutosta eli siis enemmän Jumalan aktiviteettiä.

Jumalan periaatteisiin kuuluu viedä meitä koetusten jaksojen läpi saadakseen todellisen uskon nousemaan esille. Nämä koetukset eivät kestä koko elämän ajan. Ne ovat jaksoja joiden tarkoitus on puhdistaa uskoamme. Koetus jaksoissa yhdistävänä tekijä on se, että tunnet olevasi kaukana Jumalasta. Kun menet oikealla asenteella erämaan läpi eli et kiroa Jumalaa, syytä Häntä tai puhu Hänestä pahaa, niin erämaan jälkeen Hän aina nostaa sinut kaksinkertaiseen kunniaan. Nämä koetukset muuttuvat aina väkeviksi todistuksiksi, jotta yhä useammat ja useammat voisivat kulkea uskon tietä.

Jumala ei koskaan anna meille koetusta, jota emme voi kestää. Hänellä on aina reitti pois sieltä. Mikä on tämä reitti? Se, että riipumme joka askeleella yhä voimakkaammin Hänessä kiinni, pysyt uskollisena Hänelle ja julistat Hänen suurta voimaansa kaiken keskellä. Silloin tulemme näkemään kuinka Jumala tekee ihmeellisiä asioita elämässämme.

 

Millainen on Isä?11.11.2012

Jeesus puhui jatkuvasti Isästään. Hän kehotti meitä rukoilemaan tätä  Taivaan Isää. Monet eivät kuitenkaan  uskalla rukoilla tai lähestyä Häntä. Silmiemme edessä on ehkä kuva Jumalasta, joka näyttää meidän maalliselta isätämme tai kouluaikojen ankaralta opettajalta. Olemme  siis tehneet Jumalan ihmisen kuvaksi.

Menneisyys, kokemukset ja tunteet ovat maalanneet mieleemme kuvan Isästä Jumalasta, jota ei oikeasti ole olemassa. Ja jos häntä ei ole olemassa, niin ei ihme jos hän ei tunnu kuulevan ja vastaavan.

Millainen on sitten Isä Jumala meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä?

Hän ei ole kuin ihminen. Hän on hidas vihastumaan. Suuri armossa. Kuulee totiset rukoukset ja huudot. Vastaa niille, jotka rakastavat Häntä. Hän on hyvin, hyvin lähellä ja hyvin, hyvin tietoinen kaikesta, mitä tapahtuu. Hän on uskollinen aina. Hän ei koskaan muutu.

Jos Hän on joskus tehnyt jotain hyvää jollekin ihmiselle, niin Hän haluaa tehdä sen myös muille, sillä hän ei katso henkilöön. Hän katsoo ainoastaan antautuneeseen sydämeen ja rakkauteen, jota osoitetaan Hänen uhriaan Jeesusta Jumalan Poikaa kohtaan.

Isä rakentaa suojamuurin niiden ympärille, jotka rakastavat Häntä. Hän auttaa niitä, jotka kunnioittavat Häntä ja pelkäävät Hänen suurta voimaansa, niin etteivät mistään hinnasta halua saattaa Häntä kateelliseksi. Niitä, jotka eivät hyväksy muita kuninkaita kuin Jeesuksen, Hän tukee eikä salli heidän koskaan horjua tieltä pois.

Hän on aina oikeudenmukainen ja tekee ainoastaan hyvää omilleen. Hänessä ei ole pimeyttä, sairautta, pelkoa, kauhua tai kuolemaa.

Tällainen on Isä Jumala. Tällainen Jumala kysyy joka päivä jokaiselta ihmiseltä, palveletko minua tänään?

Onko sinulla sitä?5.9.2012

Tiedätkö mikä on Jumalan valtakunnan yksi suurimmista salaisuuksista? Se avaa Jumalan todellisuuden seurakunnan ja yksilön ylle. Se sai Jeesuksen Raamatussa ylentämään Marian ylitse Martan. Se sai Hänet aloittamaan tietyllä lauseella yhden kuuluisimmista puheistaan, Vuorisaarnan. Vosisatojen aikana lukuisien Jumalan omien elämä on muuttunut radikaalisti sen seurauksena. Ja se on avannut hetätyksen tulvaportteja kokonaisten kansakuntien ylle. Jos tämä yksi asia uupuu sinulta, niin uskosi on pysähtyneessä tilassa. Eikä Jumalakaan viihdy luonasi.

Haluatko jo tietää mikä tämä näin vaikutusvaltainen asia on? Se on itseasiassa hyvin yksinkertainen asia. Niin yksinkertainen, että aina viimeisimmän hengellisen villityksen perässä juokseville uskoville, se voi tuntua jopa tylsän yksinkertaiselta. Tämä salainen asia, voimallinen ase, jonka edessä vihollinen on täysin voimaton on hengellinen jano.

Sinulla joko on sitä tai ei ole. Sinä voit saada tätä janoa lisää, jos sinulla on sitä edes vähän, olemalla ihmisten seurassa, joilla on kova hengellinen jano. Tämä jano kasvaa kun siitä puhutaan. Sinä miellytät Jumalaa sitä enemmän mitä janoisempi olet. Sinä saat kokea kuinka vihollinen vapisee edessäsi, jos sinulla on jano Jumalan puoleen.

Tämä jano saa sinut haluamaan Jeesusta, joskus jopa enemmän kuin ruokaa ja juomaa. Se saa sinut haluamaan Hänen läsnäoloonsa. Siihen paikkaan, jossa sinun koko persoonasi kokee olevansa kotona. Se saa sinut ymmärtämään mitä Jeesus tarkoitti kun hän sanoi Martalle: ”Vain yksi asia on todella tarpeen, silloin kun minä olen paikalla. Ole minun läsnäolossani.”

Kysyt ehkä mielessäsi, onko minulla jano Jumalan puoleen? Jos tämä kirjoitus sai sinut haluamaan jotain yllämainituista asioista ja sinussa heräsi kaipaus Jeesuksen puoleen ja jokin sisimmässäsi sanoi edes hiljaa: ”kyllä,tuota minä haluan”, niin silloin voin sanoa sinulle näin: ”Anna tuon jo sisälläsi olevan janon kasvaa ja ruoki sitä päivittäin.”

Jos et kokenut minkäänlaista halua mihinkään, niin pyydä Jumalaa paljastamaan sinulle alastomuutesi, köyhyytesi ja hengellisesti kuollut tilasi. Sillä, jos meissä ei herää hengellinen jano, niin meillä ei ole toivoakaan kokea taivasta maanpäällä.

Jumalan tuntemisen tie on hyvin yksinkertainen. Sinun täytyy haluta tuntea Hänet