Herätys ei ole ikäkysymys!10.4.2012

Apt 2:17 Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

Jumalan seuraaminen on juoksu joka kestää koko elämän. Siitä ei koskaan jäädä eläkkeelle. Tulen meidän sisällämme ei tarvitse koskaan loppua. Jumala haluaa, että meidän sisällämme on into Hänen asioidensa eteenpäin viemiseen niin kauan kuin elämme.

Kun Jeesus syntyi, temppelissä oli Hanna ja Simeon, jotka iästään huolimatta odottivat aktiivisesti messiasta. Jumala ei sanonut heille: ”Rauhoittukaa jo. Ei teidän tarvitse enää odottaa. Jättäkää odottaminen nuoremmille”. Jumala ei ole koskaan sammuttamassa odotuksen tulta meidän sisällämme.

Jumalan etsiminen ja odottaminen ei ole ikäkysymys.  Tulen kuuluu palaa niin nuorissa kuin vanhemmissakin. Se on Jumalan tahto. Raamatussa sanotaan, että meidän tulee pitää kiinni kruunustamme ja juosta juoksumme loppuun asti. Tämän tulisi olla kaikkien kristittyjen asenne.

Jumala haluaa, että herätys tulee kaikille sukupolville aina lapsista isovanhempiin asti. Kun todellinen Jumalan kirkkaus laskeutuu, niin siinä läsnäolossa haluavat olla kaikki. Kaikki haluavat kokea Jumalansa muuttavan läsnäolon.

Jumala ei tahdo, että on erikseen nuorten herätys, lasten herätys tai vanhempien herätys. Jumalan kansan kuuluu olla yhtä ja etsiä Jumalan ilmestymistä yhdessä. Jumalalla on vain yksi kansa. Hän herättää kaikki, jotka sitä tahtovat. Hän haluaa vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle.

Ei ole koskaan liian myöhäistä etsiä Herraa. Ei ole koskaan myöskään liian aikaista etsiä Herraa. Hän on kykenevä muuttamaan kaikkien elämän ja toimimaan kaikkien kautta. Kunhan me annamme hänen tulla elämäämme ja tehdä meistä uusia luomuksia.

Mikä on sinun näkysi?28.3.2012

Sananlaskut 29:18 Missä ilmoitus (ymmärrys, näky) puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi.

 Jokaisella uskovalla, joka tahtoo edetä uskovan elämässään jonnekin, täytyy olla näky. Se näyn täytyy olla Jumalalta tullut.  Sen näyn täytyy olla siis suurempi kuin ihminen itse. Sen täytyy olla suurempi kuin ihmisen oma elämä. Sillä muuten uskovat pyörivät kehää eivätkä todellisuudessa mene eteenpäin..

 Jeesuksella oli näky. Hän pystyi menemään läpi kaiken sen kärsimyksen, koska hän näki sen palkkion joka oli edessä. Hän näki lunastetun kansan, verellä pestyn.Aabrahamilla oli näkynä nähdä se kaupunki, jonka perustaja ja rakentaja on Jumala. Hänellä oli näky, jota kohti kulkea. Hän vaelsi sitä kohti ja oli valmis tekemään uhrauksia sen tähden.Mooseksella oli myös näky kun hän johdatti kansaa. Kansalle oli täysin välttämätöntä, että heillä oli jokin näky, johon he aidosti uskoivat. Sen päämäärä oli luvattu maa.

 Jokaisella seurakunnalla tulisi olla tällainen eteenpäin vievä näky. Monilta se kuitenkin puuttuu. Seurakunnan näky saattaa olla vain, että he ovat olemassa. Se ei kuitenkaan riitä Jumalan päämäärien toteuttamiseen. Jos seurakunta ei mene jatkuvasti eteenpäin, se alkaa perääntyä pikkuhiljaa.

 Meillä on näky. Tähän näkyyn on tultu mutkien kautta ja se on selkeytynyt päivä päivältä. Meidän näkymme on piirretty selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessakin lukea. Näyn täytyy siis myös olla selkeä, jotta lauma tietää mihin suuntaan juosta. Se ei voi muuttua olosuhteiden seurauksena tai paineen alla.

 Meidän näkymme on Valmistaa Herralle tietä! Valmistaa hänelle paikka, jossa hän saa vapaasti hallita ja toimia. Valmistaa ilmapiiriä hänen väkevälle ilmestymiselleen tässä maassa. Me teemme tätä valmistamalla sydämiä tekemään mitä ikinä Herra Jeesus käskee tehdä.

 Mikä on sinun näkysi?

 

Vartija, mikä hetki yöstä on?16.3.2012

 

Tänä päivänä voidaan sanoa, että seurakunta suurelta osin – niin Suomessa kuin maailman laajuisestikin – on alennustilassa. Seurakunta ei ole valmis ottamaan Jeesusta vastaan niin kuin  Jumala haluaisi. Jokainen, joka katsoo vähänkään ympärilleen tajuaa, että seurakunta ei ole millään tavalla kypsä Jeesuksen toiseen tulemiseen. Jos Jeesus tulisi nyt niin kuinka moni olisi valmis ottamaan Hänet vastaan ja menemään Hänen mukanaan taivaallisiin? Hyvin pieni joukko nousisi täältä häntä vastaan.

Jumala on antanut profeetallisen hengen kansansa keskelle, joka tuo esille Jumalan salaisuuksia.  Jesajan kirjasta voimme lukea, ’vartija, mikä hetki yöstä on?’  Meidän kuuluu olla vartijoita, jotka eivät nuku vaan valvovat. Tänä päivänä profeetallinen henki on alkanut vaikuttaa uskovissa sitä, että he alkavat rukoilla tosissaan muutosta. Me heräämme näkemään, mikä hetki on. Kun lopunajan tapahtumat alkavat käydä toteen,  niin Jumala herättää joukon, joka alkaa rukoilla ja valmistaa Herralle tietä.

Jumalalla on monia tärkeitä tehtäviä seurakunnalle,  mutta yksi ylitse muiden menevä tehtävä on se, että me valmistamme tietä Herralle. Jumalan kannalta tämä on tänä aikana tärkeintä! Seurakunnan kuuluu myös valmistaa itseään Jeesukselle. Valmistaa sydämiin valtatie Jeesukselle. Seurakunta on jotenkin unohtanut tämän asian aivan kokonaan kaiken toiminnallisuuden keskellä.

Mutta nyt Jumala haluaa nostaa seurakuntansa aivan toiselle tasolle. Me emme ole vielä sillä tasolla. Sen tähden julistamme tätä sanomaa. Sen tähden meidän tulee valmistaa tietä Herralle.