Humaus taivaasta27.6.2013

Mitä tarvitaan siihen, että Jumala lähettää Pyhän Hengen humauksen taivaasta niin kuin tapahtui helluntaina?

Siihen tarvitaan Raamatun mukaan kahta asiaa: rukousta ja yhteyttä.

Apostolit olivat yksimielisesti koolla helluntaina ja he rukoilivat Jumalaa. Iso osa näistä opetuslapsista oli seurannut Jeesuksen palvelutyötä kolmen vuoden ajan. He olivat myös kaikki saaneet kokea henkilökohtaisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa. Hän oli joko vapauttanut tai parantanut heidät tai he olivat kuulleet Hänen suustaan elämän sanoja, jotka muuttivat heidän suhtautumistaan Jumalaan ja heidän omaan uskoonsa. Jeesus, Jumalan Poika oli valmistanut tuota joukkoa kolmen vuoden ajan olemaan yksimielinen, antamaan toisilleen anteeksi ja rakastamaan toisiaan. Kun tuli heidän testauksensa aika helluntain lähestyessä yläsalissa, he läpäisivät testin, koska olivat kuunnelleet Jeesuksen sanoja. He olivat yksimielisiä.

Tämä on yksi suurimmista asenteellisista voitoista, mitä pitää tapahtua ennen kuin yliluonnollinen Pyhän Hengen voiman vuodatus voi tulla yllemme laajemmassa määrin. Jeesus korosti yhteyttä voimakkaasti viimeisessä puheessaan, sillä Hän tiesi, että se oli yksi tärkeimmistä ehdoista siihen, että heille annettaisiin voima korkeudesta.

Koska opetuslapset olivat valinneet olla yksimielisiä todellisella tasolla eikä vain teknisesti,  he saattoivat tehdä Jumalan mielen mukaisella tavalla sitä, mitä heidän kuului tehdä: rukoilla. Jeesus oli opettanut heille monin tavoin anomisesta ja rukoilemisesta kuluneen kolmen vuoden aikana. Hän muistutti myös viimeisellä ehtoollisella uskossa anomisesta. Jos he eivät anoisi, eivät he myöskään saisi. Heidän kuului anoa luottaen Isään ja heidän kuului anoa antamatta heti periksi. Heidän kuului anoa uskoen suuria Jumalalta.

Tänä päivänä olemme hyvin kiitollisia siitä, että opetuslapset ottivat todesta kaikki nämä ohjeet rukouksesta, sillä ilman heidän kestävyyttään rukouksessa ei meille olisi esimerkkiä siitä, mitä voi tapahtua kokonaiselle kaupungille Pyhän Hengen laskeutuessa joukon ylle. Hengen vuodatus oli niin voimallinen, että apostolien joukko pystyi muuttamaan hengellisen ilmapiirin koko Jerusalemissa. Eivätkä he sen jälkeen koko elämänsä aikana tarvinneet toista sen kaltaista vuodatusta, sillä sen vaikutus kantoi koko heidän elämänsä.

Nämä kaksi periaatetta eivät ole muuttuneet mihinkään vuosien varrella. Edelleenkin Jumalan Pyhä Henki tulee paikkaan jossa on yksi mieli ja jossa anotaan lakkaamatta.

 

 

Vaihtokauppa2.5.2013

Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän teki tämän, jotta ihmiset voisivat saada uuden elämän. He voisivat vaihtaa vanhan syntisen elämänsä täysin uuteen Jeesuksen hankkimaan elämään. Se tarkoittaa sitä, että meistä tulee uusi luomus. Tämä ei tarkoita vain paperilla ja teoriassa uutta elämää, vaan se tarkoittaa käytännössä uutta, muuttunutta elämää.

Kristinuskossa ei ole kyse vanhan elämämme parantelusta. Ei ole tarkoitus uudistaa vanhaa elämää. On tarkoitus vaihtaa vanha elämä Jeesuksen elämään meissä. Tämä ilmestys elämän vaihtamisesta ja ristillä hankitusta vapaudesta oli alkuseurakunnan voiman salaisuus.

Vanhalle elämälle avattiin ristillä kuoleman mahdollisuus. Me luovutamme vanhan elämämme pois, Hän antaa uuden tilalle. Ilman tätä vaihtokauppaa et kykene elämään sitä uskon elämää, josta Raamattu puhuu. Galatalaiskirjeessä sanotaan hyvin selvästi mitä Jeesuksen ristin kuuluu tehdä meille: ”Niin en siis nyt elä enää minä vaan Kristus elää minussa.” Jeesuksen risti ei ole vain pääsylippu taivaaseen vaan sen tarkoitus on muuttaa meidät tässä ja nyt.

Vuosisatojen varrella kristinuskon kirkollistuessa vihollinen pääsi sumentamaan uskovien mielestä tämän totuuden. Luotiin systeemi, jolla saatoit olla kristitty ilman, että tarvitsi muuttua tai vaihtaa elämäänsä uuteen. Elämän vaihtaminen pysähtyi ja tilalle tuli kuiva uskonto. Saatoit olla kristitty, jos teit joitain rituaaleja tai toteutit jotain kaavaa. Tämä sai ihmiset tyytymään elämän ulkoiseen siistimiseen sisäisen muutoksen sijasta. Vanhan elämän sallittiin roikkua mukana. Ei edes odotettu, että siitä irtauduttaisiin.

Alkuperäinen suunnitelma oli kuitenkin vaihtokauppa: Irti vanhasta, ota vastaan Jeesuksen tarjoama uusi elämä.  Jokaisen, joka haluaa päästä apostoliseen uskoon käsiksi, hänen on kaivauduttava näille alkuseurakunnan voiman juurille ja suostuttava tähän vaihtokauppaan.

 

 

Tahdotko tulla terveeksi?22.3.2013

Jos ihminen haluaa vapautua jostain, on se sitten pitkään kestänyt pinttynyt tapa tai kahle, joka on yhtäkkiä tullut elämääsi jonkun olosuhteen kautta, niin on olemassa tie vapauteen. Kaikki riippuu siitä, tahdotko todella vapaaksi. Tämä ei tarkoita, että sinulla täytyy olla todella paljon aivan erityistä tahdon voimaa tai kestävyyttä vapauttaa itsesi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinä yksinkertaisesti vain tahdot tulla terveeksi, niin Jeesus vapauttaa sinut, jos tahdot sitä.

Jeesus kysyi kolmekymmentäkahdeksan vuotta sairastaneelta mieheltä Betesdan lammikon luona, tahtoiko hän tulla terveeksi. Ajattelet ehkä, että totta kai hän halusi tulla terveeksi, kuka nyt sairas haluaa olla. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että ihminen haluaa olla vapaa ja terve. Vapaus tuo nimittäin vastuun. Sidottuna oleminen on joillekin ihmisille turva, johon he nojautuvat. He ovat rakentaneet identiteettinsä sen ympärille, että heillä on tämä kahle tai sairaus. He saavat rukousta ja huomiota vahvemmilta kristityiltä. He eivät tiedä kuka he olisivat, jos he tulisivat terveeksi. Se on uskon hyppy aivan erilaiseen tapaan elää. Vahva ja voittoisa kristillisyys voi tuntua joillekin jopa pelottavalta. He mieluummin käyvät jatkuvissa sielunhoidoissa ja pysyvät sairaina, kun opettelevat sotimaan hengellisesti ja vastustamaan vihollista itse. Tai asennoituvat olemaan apu muille ja antamaan aikaansa muiden nostamiseen.

Toinen periaate vapautumiseen tahdon lisäksi on totuuden kohtaaminen. Olen sielunhoitanut satoja ihmisiä. Luonani on käynyt kahdenlaisia ihmisiä sielunhoidoissa. Toiset heistä vapautuivat ja toiset eivät. Ne, jotka tulivat ja sanoivat, että kaikki muut olivat syyllisiä heidän ongelmiinsa, eivät muuttuneet. He osoittivat sormellaan kaikkea ympärillään, eivätkä he ole tänä päivänäkään tulleet terveiksi ja vapaiksi. Ne puolestaan, jotka tulivat ja osoittivat sormellaan omaan sydämeensä, vapautuivat. He tiedostivat, että vaikka olosuhteet olivat olleet huonot ja ihmiset tehneet väärin, niin kuitenkin heidän oman sydämensä tilasta löytyisi ratkaisu. He tiedostivat, että vapautuminen lähtee muutoksesta heidän sisällään, ei olosuhteiden muutoksesta. He tahtoivat todella tulla terveeksi ja valitsivat muutoksen tien. Nämä ihmiset vapautuivat.

Joka tahtoo tulla terveeksi, on valmis tekemään mitä tarvitsee tehdä jotta se tapahtuisi. Jeesus sanoi tälle rammalle miehelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja käy”. Hän ei käskenyt miestä kertomaan kuinka häntä oli kohdeltu väärin tai halveksittu. Jeesus käski miestä keräämään vuoteensa ja nousemaan. Ympärillä olevien ihmisten ei tarvinnut muuttaa käytöstään miestä kohtaan mitenkään ja silti hän saattoi tulla terveeksi. Jeesus on tänäkin päivänä vapauttamassa ihmisiä monien vuosien kahleista. Hän tahtoo vain tietää tahdotko tulla terveeksi?

Profeetallinen Henki10.3.2013

Jumalan Pyhä Henki, joka on annettu meidän auttajaksemme maanpäälle, on profeetallinen Henki. Se tarkoittaa, että Hän kertoo ihmisille Jumalan perspektiivin asioihin eli mitä Jumalan ajattelee. Hän paljastaa meille Jumalan ajattelua menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Jumalan profeetallinen Henki on inspiroinut Raamatun kirjoitukset. Hän avaa tänä päivänä myös ymmärrystämme käsittämään, mitä on kirjoitettu ylös. Hän ei koskaan siis voi toimia Jumalan Sanaa vastaan.

Profeetallinen Henki paljastaa meille asioita meidän sydämestämme. Hän näyttää meille esteitä ja lukkoja, jotka estävät meitä kohtaamasta Jumalaa. Hän auttaa meitä eteenpäin uskon vaelluksessamme. Hän näyttää meille tulevaisuutta ja kuljettaa meitä sitä kohti. Hän on se, joka raivaa pois esteet tieltämme. Hän on se, joka auttaa meitä rukoilemaan oikein sillä Hän paljastaa meille Jumalan sydämen sykkeen kunakin aikakautena.

Ilman Jumalan Henkeä on mahdotonta seurata Jumalan teitä. Sanassa nimittäin sanotaan, että Jumalan tiet ja ajatukset ovat korkeammalla meidän teitämme. Niitä ei kukaan osaa kulkea vain inhimillisen ymmärryksensä varassa. Ne ovat välillä yhtä kaukana luonnollisesta kuin taivas on maasta. Ihmisen luonnollinen mieli ei näet näe asioita Jumalan tavalla ja siksi tarvitsemme auttajaa.

Aina kun Jumala haluaa viedä meitä uuteen Hänen Henkensä näyttää meille minne Hän on nyt kulkemassa. Mooseksen aikaan Herran Henki oli pilven patsaassa. Aina kun pilvi liikkui, niin kansa lähti liikkeelle. Kun pilvi oli paikoillaan, niin kansa ei liikkunut.  Aivan samoin Jumalan Henki haluaa ohjata meitä nykyään. Me emme kukaan itsessämme tiedä milloin liikkua ja milloin pysyä paikoillamme. Herran profeetallinen Henki ohjaa meitä aina uuteen vaiheeseen. Välillä se on Herran odottamista, jolloin menemme eteenpäin Herran tuntemisessa sisimmässämme. Välillä se on voimakasta eteenpäinmenoa ja juoksua.

Uskova kokee valtavaa tyytyväisyyttä kun hän elää Herran Hengen johdossa. Hän kokee olevansa olosuhteiden yläpuolella. Tämä on se miten Jumala suunnitteli uskovien elävän. Heillä kuuluu olla jotain mikä erottaa heidät maailmasta. Tämä jokin on Jumalan profeetallinen Henki, joka johtaa meitä eteenpäin.

Armo ja totuus22.1.2013

Armo ja totuus tapaavat toisensa. Psalmi 85:11

Oletko koskaan saanut totuudella päähän oikein urakalla? Joku on halunnut ehkä jopa vilpittömästi ohjata sinua oikeaan ja ladannut päällesi kaikki mahdolliset totuudet sinusta ja virheistäsi. Kermana päällä tulee vielä totuus siitä, mitä sinun tulee nyt tehdä. Tällaiset totuuden kertomiset jättävät sielun haavoille, eivätkä saa koskaan aikaan pysyvää muutosta.

Emme voi kieltää sitä, että Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Päämäärä on se, että me vaellamme täydessä totuudessa. Mutta tie sinne totuuteen kulkee aina käsi kädessä armon kanssa. Jos totuus on paikalla, niin armon kuuluu myös olla paikalla. Se on aina Jumalan tapa toimia.

Kun Jumala puuttuu elämässämme oleviin ongelmakohtiin totuuden valolla, niin Hän tuo siihen aina armonsa. Eli vaikka Hän paljastaakin sinulles syntisi ja vajavaisuutesi, niin Hänellä on myös hyväksi havaittu tie vapauteen ja voittoon tarjolla. Hän ei hylkää persoonaasi syntisi tähden vaan hyväksyy samalla kun Hän muuttaa sinua. Hän vie sinua Henkensä kautta päämäärätietoisesti eteenpäin, jos saa siihen luvan. Jumala ei lannistu pienistä lankeemuksista matkan varrella vaan kääntää ne lopulta voitoksi.

Jos Hän taluttaa sinua, niin Hän vie takuuvarmasti sinut myös päämäärääsi. Matkalla Hän saattaa jopa tarkoituksella kuljettaa sinua muutaman kuoppaisen kohdan läpi, jotta tukeutuisit Hänen voimaansa ja sanoisit ne sanat, jotka Hän haluaa kuulla: ”Minä tarvitsen sinua Jumala. Sinua, joka loit minun sisimpäni. En halua kulkea tätä tietä omassa voimassani.”

Totuus ja armo tulevat siis aina paikalle käsi kädessä. Jumalan armo saa aikaan sinussa kykyä muuttaa elämässäsi kaikki mitä tarvitsee muuttaa, jotta vaeltaisit totuudessa.

Palvelijan sydän10.1.2013

Jeesuksella oli palvelijan sydän. Hän ei kerännyt aarteita itselleen. Hän keräsi aarteita Isälleen taivaassa. Hän halusi täyttää Isän tahdon ja viedä Hänen työnsä päätökseen. Tämä asenne on se, mitä meidän kehotetaan seuraamaan.

Mitä ikinä teemmekään Jumalan valtakunnan eteenpäinmenon puolesta maanpäällä, teemme asenteella: minä en kerää mitään itselleni. Meillä on Herra, jolle me keräämme aarteita.

Kun me näin laitamme itsemme viimeiseksi, niin Jumala lupaa Sanassaan, että lopussa viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Hän ei jää koskaan velkaa yhdellekään palvelijalleen. Sanassa sanotaan, että Herra on tulossa ja Hänen palkkansa tulee Hänen mukanansa.

Palvelijan sydän saa aikaan sitä, että et kaipaa kiitosta ihmisiltä jatkaaksesi palvelemista. Et ole hakemassa kunniaa, nimitystä tai arvostusta. Sinä et palvele itseäsi, sinä et etsi omaa valtakuntaasi ja kunniaasi vaan jonkun toisen kunniaa.

Palvelijan sydän palvelee rakkaudesta, ei pakosta käsin. Se ei palvele marttyyriasenteella tai nuristen. Todellisesta puhtaasta rakkaudesta käsin palvelevat kristityt eivät valita vaikka saisivat tehtäväkseen vähäpätöisiäkin hommia. He tekevät kaiken niin kuin Herralle ja he tietävät, että Hän näkee kaiken.

Palvelijan sydän on paikka, jossa Pyhä Henki viihtyy. Hän lähestyy niitä, jotka tahtovat tuoda kunniaa Jumalalle. Hän vahvistaa niitä, jotka palvelevat Jumalaa puhtaalla sydämellä. Pyhä Henki ei pidä salaisista taka-ajatuksista tai ihmisen korottamisesta. Hän voitelee palvelijan sydämellä vaeltavan kristityn kaikki kätten työt ja lepää suosiona heidän yllään.

 

Herran armeija28.12.2012

Joelin kirjassa puhutaan viimeisten päivien armeijasta, jonka Jumala nostaa pimeyden keskellä voittoisaksi joukoksi tuhoamaan pimeyden tekoja. Haluatko sinä olla mukana tässä armeijassa?

Tällä armeijalla on joitain luonteenomaisia piirteitä:

He ovat taisteluun järjestäytynyt väkevä kansa. Eli he eivät sodi vain ilmaan huitoen tai pidä sotaharjoituksia huvikseen. He eivät esittele sotimistaitojaan muille osoittaakseen kuinka hyviä Herran sotureita he ovat. Heidän päämääränsä on hyökätä ja voittaa linnoituksia. He ymmärtävät sodan todellisuuden ja ottavat asiansa tosissaan.

Nämä soturit eivät myöskään mutkittele teillään. He kulkevat aina suoraan eteenpäin. Heillä on päämäärä selvänä. He tietävät mihin ovat menossa. He tietävät kuka on Herra. He tietävät mikä voima heillä on Herraltaan Jeesukselta. He eivät lähde seuraamaan jokaista uusinta villitystä ja sivupolkua vaan he kulkevat ja katsovat suoraan eteenpäin.

He eivät keskity sysimään toisiaan ja riitelemään keskenään. He eivät yritä ohittaa toisiaan tai valita, että toinen seisoo minun sotimiseni, eteenpäinmenoni tai palvelutyöni tiellä. He kulkevat sitä reittiä mikä heidän eteensä on määrätty.

He tietävät miten valloittaa linnoitus. Jos ovi on kiinni, he hyökkäävät ikkunoista. Jos ikkunat on kiinni, he etsivät jonkin muun tien. He eivät anna periksi, jos heti ei tapahdu sitä mitä he pyytävät. He ovat päättäneet olla kestäviä juoksussaan. He ovat päättäneet päästä päämääräänsä vaikka se ei tulisikaan nopeasti.

Jumala on nostamassa tällaista kansaa ylös. Hän vie omansa varmaan voittoon ja antaa palkkioksi kruunun niille, jotka kestävät loppuun asti.

Ovet auki!30.11.2012

Kaikista eniten olen hengessäni surullinen siitä, että uskovilta on ryöstetty voittajahenki. Tänä aikana iso osa uskovista kärsii alaspainetussa asemassa kykenemättä nousemaan siihen perintöosaan, joka heille on Kristuksessa ristillä hankittu.

Näin ei saa olla. Tämä puolesta minä Herrassa Jeesuksessa kiivailen ja taistelen, jotta uskovat voisivat jälleen kerran saada yliotteen olosuhteista. Meidän ei kuuluu antaa elämän realiteettien hallita elämäämme vaan meidän kuuluu antaa uskomme mahtavaan Jumalaan hallita elämäämme. Mitä enemmän katsomme inhimillisiä asioita, sitä vähemmän ajattelemme Jumalan tavalla. Ja sitä huonommaksi meidän asiamme menevät.

Meidän ei kuulu jäädä keskustelemaan jättiläisten tai karhujen kanssa, vaan meidän kuuluu ajaa heidät pois. Jos jokainen uskova saisi otteen tästä Daavidilla olleesta uskonhengestä, niin meillä ei olisi alas painettua ja uskonnollista seurakuntaa.

Uskovien kuuluu olla valtaamassa soturihengessä alaa viholliselta. Se on jokaisen uskovan tehtävä; vallata alaa pimeydeltä valkeudelle. Se on jokaisen seurakunnan tehtävä. Meidän ei kuulu esitellä omia hienoja toimintamallejamme, vaan vallata alaa Jeesukselle.

Hän on delegoinut auktoriteetin pimeyden voimien yli kaikille uskoville. Ja meidän kuuluu olla niitä, jotka sanovat missä kaappi seisoo, mitkä äänet saavat puhua mieleemme, mitkä ovet  aukeavat, mitkä varat vapautuu, mikä pimeys murtuu.

Me emme pyydä anteeksipyydellen pimeyttä siirtymään syrjään vaan me käskemme ovia aukenemaan!

Kaksi henkeä18.10.2012

Sinä voit kulkea joko maailman hengessä tai Jumalan hengessä. Ei ole itseasiassa  olemassa muuta kuin nämä kaksi vaihtoehtoa. On helppoa mennä virran mukana ja ajatella maailman tavalla. Se ei vaadi juurikaan minkäänlaista yritystä. Jokainen ihminen tekee luonnostaan niitä lihan tekoja, joista galatalaiskirjeessä kertotaan.

Jos haluat kuitenkin kulkea hengen tietä, toimia hengen tavalla, on sinun mentävä vastavirtaan. Sinun on valittava eri suunta. Tämä valinta tehdään hyvin tietoisesti. Sinä et vain jotenkin päädy elämään Jumalan hengessä. Sinun täytyy antaa Kristuksen luonteen kasvaa sisälläsi niin, että voit reagoida Jeesuksen antaman esimerkin mukaan eteesi tuleviin haasteisiin.

Jumalan henki vetää meitä antamaan anteeksi, kunnioittamaan toisiamme,  säilyttämään puhdas sydän ja puhtaat asenteet kaikkia ihmisiä kohtaan. Tämä miellyttää Jumalaa. Ja mikä miellyttää Häntä, sitä Hän myös siunaa.

Korvatulpat pois!15.10.2012

Maailma tarjoaa meille korvatulppia, kristillinen maailma tarjoaa myös tulppia korviin. Jeesus sanoo: ”Se, jolla on korva kuulla kuulkoon.” Luulisi, että kaikki uskovat automaattisesti kuulevat Jumalaa. Mutta totuus on, että eivät kaikki kuule. Ja syy on juuri näissä korvatulpissa.

Nämä tulpat estävät meitä kasvamasta hengellisesti. Ne estävät meitä kuulemasta totuutta. Vain totuus vapauttaa ja vie meitä eteenpäin. Hengellinen aikuinen on sellainen, joka eroittaa mikä tulee hengestä, mikä sielusta ja mikä lihasta ja valitsee sen jälkeen olla hengen johdettavana. Hän ei pidä korvissaan korvatulppia Jumalan Pyhälle Hengelle ja Jumalan totuuden Sanalle.

Tänä aikana Herra on huutamassa henkensä kautta profeetallista sanomaa tämänkin maan ylle. Jos se sanoma otetaan vastaan, niin tiedossa on virvoituksen aikoja maamme ylle.

Vaatii rohkeutta jättää vanha ja astua uuteen sillä se on aina aluksi mitättömän näköistä. Niinkuin Jeesus sanoi:” Jumalan valtakunta on kuin sinapinsiemen.” Sitä ei moni edes huomaa tai ota todesta, mutta lopulta se tuottaa pysyvän hedelmän. Ei pelätä astua rohkeasti eteenpäin uuteen ja ottaa kaikki korvatulpat pois korvista!