Huutavan ääni

Hei,

Hienoa, että olet löytänyt tiesi lukemaan blogiamme. Toivomme näiden tekstien haastavan, nostavan ja rakentavan sinua uskovana. Haluamme olla ääni, joka valmistaa tietä Jumalan ilmestymiselle.

Tämän blogin tarkoitus on tuoda Jumalan perspektiivi elämän eri alueille ja rohkaista meitä kaikkia antamaan itsemme kokonaan Jumalan käyttöön. Haluamme avata ihmisten silmiä profeetallisen hengen ja Jumalan totuuden avulla näkemään mitä Henki sanoo seurakunnalle tänä aikana.

Haluamme, että uskovat voivat nähdä asiat Jumalan kannalta ja näin saada aivan uudenlaisen otteen uskonvaellukseensa. Tahdomme taivutella itseämme ja kaikkia muitakin muokkaamaan koko uskovan vaelluksensa niin, että se miellyttäisi Herraamme Jeesusta.

Rukouksemme on, että Jumalan muuttava voima tekee työtä sinussa, niin kuin se tekee työtä meissäkin ja saamme kaikki olla muuttumassa kirkkaudesta kirkkauteen.

 

Humaus taivaasta27.6.2013

Mitä tarvitaan siihen, että Jumala lähettää Pyhän Hengen humauksen taivaasta niin kuin tapahtui helluntaina?

Siihen tarvitaan Raamatun mukaan kahta asiaa: rukousta ja yhteyttä.

Apostolit olivat yksimielisesti koolla helluntaina ja he rukoilivat Jumalaa. Iso osa näistä opetuslapsista oli seurannut Jeesuksen palvelutyötä kolmen vuoden ajan. He olivat myös kaikki saaneet kokea henkilökohtaisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa. Hän oli joko vapauttanut tai parantanut heidät tai he olivat kuulleet Hänen suustaan elämän sanoja, jotka muuttivat heidän suhtautumistaan Jumalaan ja heidän omaan uskoonsa. Jeesus, Jumalan Poika oli valmistanut tuota joukkoa kolmen vuoden ajan olemaan yksimielinen, antamaan toisilleen anteeksi ja rakastamaan toisiaan. Kun tuli heidän testauksensa aika helluntain lähestyessä yläsalissa, he läpäisivät testin, koska olivat kuunnelleet Jeesuksen sanoja. He olivat yksimielisiä.

Tämä on yksi suurimmista asenteellisista voitoista, mitä pitää tapahtua ennen kuin yliluonnollinen Pyhän Hengen voiman vuodatus voi tulla yllemme laajemmassa määrin. Jeesus korosti yhteyttä voimakkaasti viimeisessä puheessaan, sillä Hän tiesi, että se oli yksi tärkeimmistä ehdoista siihen, että heille annettaisiin voima korkeudesta.

Koska opetuslapset olivat valinneet olla yksimielisiä todellisella tasolla eikä vain teknisesti,  he saattoivat tehdä Jumalan mielen mukaisella tavalla sitä, mitä heidän kuului tehdä: rukoilla. Jeesus oli opettanut heille monin tavoin anomisesta ja rukoilemisesta kuluneen kolmen vuoden aikana. Hän muistutti myös viimeisellä ehtoollisella uskossa anomisesta. Jos he eivät anoisi, eivät he myöskään saisi. Heidän kuului anoa luottaen Isään ja heidän kuului anoa antamatta heti periksi. Heidän kuului anoa uskoen suuria Jumalalta.

Tänä päivänä olemme hyvin kiitollisia siitä, että opetuslapset ottivat todesta kaikki nämä ohjeet rukouksesta, sillä ilman heidän kestävyyttään rukouksessa ei meille olisi esimerkkiä siitä, mitä voi tapahtua kokonaiselle kaupungille Pyhän Hengen laskeutuessa joukon ylle. Hengen vuodatus oli niin voimallinen, että apostolien joukko pystyi muuttamaan hengellisen ilmapiirin koko Jerusalemissa. Eivätkä he sen jälkeen koko elämänsä aikana tarvinneet toista sen kaltaista vuodatusta, sillä sen vaikutus kantoi koko heidän elämänsä.

Nämä kaksi periaatetta eivät ole muuttuneet mihinkään vuosien varrella. Edelleenkin Jumalan Pyhä Henki tulee paikkaan jossa on yksi mieli ja jossa anotaan lakkaamatta.

 

 

Uskon ilmapiiri14.6.2013

Kaikki uskovat ovat Aabrahamin jälkeläisiä ja siksi meidät on kutsuttu vaeltamaan samankaltaisessa uskossa kuin Aabraham vaelsi. Se tarkoittaa sitä, että jätämme taakse vanhaa, vahvistumme uskossa joka päivä ja haluamme jatkuvasti mennä eteenpäin. Usko ei halua vain säilyttää saavutettuja asemia vaan se haluaa mennä uuteen, kohti lupauksia. Usko pitää katseensa Jeesuksessa ja puhuu ympärilleen elämää olosuhteista huolimatta.

Mistä johtuu, että monet Suomen kristityt kokevat yllä mainitun uskossa vaeltamisen liian haastavaksi elämässään? Mistä johtuu, että monet kykenevät vieraillessaan eri puolilla maailmaa herätyskokouksissa uskomaan suuria, mutta saattavat kadottaa uskonsa jo Helsinki Vantaan lentokentälle laskeutuessaan?

Syy siihen johtuu hengellisestä ilmapiiristä. Suomen hengellistä ilmapiiriä ei tällä hetkellä hallitse uskonhenki. Vuosien varrella seurakunta Suomessa niin johtajat kuin tavalliset seurakuntalaisetkin ovat torjuneet Jumalan Pyhän Hengen tuoman uskonhengen aina kun se on yrittänyt rantautua maahamme. On kirjoitettu kirjoja ja puhuttu puheita, joissa halveksutaan apostolista uskonhenkeä, uskossa asioiden esiin kutsumista näkyvään maailmaan ja Jumalan suuren voiman nostamista. Tämä on saanut aikaan sen että Pyhä Henki on murehtunut.

Monet yrittävät hypätä uskon tekoihin vaikka persoona, Pyhä Henki, itkee. Tämä ei tule pitkässä juoksussa onnistumaan. Jos haluamme muutosta koko maan laajuisessa hengen ilmapiirissä, niin meidän on tehtävä samoin kuin teemme, jos olemme loukanneet läheistä ystäväämme: pyydämme anteeksi sitä, että olemme murehduttaneet häntä. Jos Suomen seurakunta yhdestä sydämestä pyytää anteeksi Pyhältä Hengeltä sitä, että olemme kansana torjuneet uskonhengen maassamme ja alkaa yhdessä kutsua Herran Henkeä lepäämään pohjoisen maan yllä, niin Pyhä Henki ei pidätä herätyksen sateita vaan taivaat aukeavat hyvin nopeasti. Tämän ilmapiirin aukenemisen huomaa jokainen Jeesusta rakastava uskova oli hän missä päin maatamme tahansa. Yhtäkkiä hän on kykenevä vaeltamaan uskossa niin kuin apostolit vaelsivat.

Kaiken ydin on se onko ilmapiiri aukaistu hengessä Pyhän Hengen tuomalle uskonhengelle vai ei. Jos jossakin paikassa on ilmapiiri auki, niin kaikenlaiset jumalalliset näyt alkavat kukoistaa siellä. Ihmiset astuvat ennaltavalmistettuihin tekoihin ja tekevät suuria Jumalan voiman avulla.

Tärkein suhde31.5.2013

Koko ihmiselämän tärkein suhde on suhteemme Jumalaan. Tämä suhde voi olla joko kylmä, etäinen ja yksipuolinen tai se voi olla läheinen ja vuorovaikutteinen. Jumala haluaa suhdetta ihmisen kanssa. Hän loi luodun, jolla on vapaa tahto, jotta Hänellä voisi olla aito molemminpuolinen suhde luotunsa kanssa. Hän haluaa keskustella ihmisen kanssa. Hän haluaa viettää aikaa ihmisen kanssa ja Hän haluaa jakaa sydämensä syvimmät ajatukset ihmiselle.

Jumalasuhteessa pätee aivan samanlaiset lainalaisuudet kuin ihmisten välisissä suhteissa. Jos näet ja keskustelet vain harvoin henkilön kanssa, on suhteesi luonnollisestikin kaukainen. Jos taas puhut puhelimessa joka päivä ystäväsi kanssa, on suhteenne läheinen. Tällaiselle henkilölle kerrot salaisuuksia ja sydämesi huolia ja iloja.

Aivan sama lainalaisuus pätee jumalasuhteessa. Jumala on persoona, joka tahtoo kohdata persoonasi.  Suhde vaatii jokapäiväisiä valintoja. Suhde vaatii jokapäiväisiä sanoja. Ei riitä, että tulet uskoon ja sanot: ”Ilmoitan sitten, jos muutan mieleni enkä enää usko Sinuun.” Et tekisi näin aviopuolisollekaan alttarilla, vaan avioliiton aikana kerrot rakkaudestasi useasti puolisollesi.

Miten syventää jumalasuhdetta?

Ensimmäiseksi: ole äärimmäisen rehellinen Jumalan edessä. Puhu Hänelle kaikki hyvät ja pahat asiat. Puhu Hänelle nekin asiat, joita et edes uskalla itsellesi kunnolla myöntää. Suhtaudu Häneen kuin kuulevaan, mukanasi elävään persoonaan, joka seuraa kaikkia askeleita katseellaan.

Toiseksi: järjestä päivittäistä aikaa Hänen kanssaan. Se voi tapahtua pitkin päivää työsi lomassa, mutta parasta on jos Hän tietää mikä on se hetki päivästä, jolloin Hän saa erityisesti opettaa sinulle kuinka Hän puhuu ja millaiset ovat Hänen tiensä.

Kolmanneksi: Ota Hänet mukaan iloihisi ja onnellisiin tapahtumiin. Soita taivaaseen ”puhelu” kun sinulle tapahtuu jotain todella hyvää. Kerro Hänelle kuinka iloitset tästä hyvästä asiasta. Älä unohda Häntä silloin kun sinulla menee hyvin. Silloin Hän on lähellä ja helposti tavoitettavissa kun sinulla on huonompi hetki.

Jumalasuhde on ihmiselämän tärkein suhde. Siitä on meille iloa halki iankaikkisuuden.

Palkanmaksu16.5.2013

Raamatussa kerrotaan kuinka Jumala maksaa palkan kaikille uskoville heidän tekojensa mukaan.Tämä palkanmaksu tapahtuu silloin, kun he astuvat elämänsä lopussa Jumalan valtaistuimen eteen. Kristityt eivät koskaan tule seisomaan sen tuomioistuimen edessä, jossa tuomittaan kadotukseen, sillä he ovat päättäneet laittaa toivonsa Jeesukseen ja Jeesuksen uhrityön tähden he ovat tervetulleita Isän luokse. Tämä ei kuitenkaan poista sitä totuutta, että kaikki tekomme käsitellään palkanmaksu mielessä Jumalan edessä. Tämä on hyvin positiivinen tilanne uskoville.

Taivaaseen ei voi mennä mitään käsittelemättömiä asioita. Siksi palkanmaksulla käsitellään asiat lopullisesti. Viimeisistä tulee ensimmäisiä ja ensimmäisistä viimeisiä. Tässä tilanteessa Isä sanoo ne sanat, jotka jokainen uskova haluaa kuulla: ”Hyvin tehty sinä hyvä ja uskollinen palvelija.”

Jumala on oikeudenmukainen. Hänen tuomioistaan ei voi paeta oikealle eikä vasemmalle. Tämä on valtava lohdutus kaikille uskollisille Jumalan palvelijoille. Niille, jotka eivät ole kokosydämisesti palvelleet Jumalaa, tämä palkanmaksu saattaa olla jonkin verran pelottava asia. Ehkä siksi, että he sisimmässään tietävät että, jos heidän elämäänsä katsottaisiin rehellisesti Jumalan mittareilla, niin siellä ei löytyisi paljoakaan palkittavaa.

Millaisia asioita Jumala katsoo palkanmaksun yhteydessä? Jumala ei näe niin kuin ihminen näkee. Hän katsoo asioita, jotka eivät välttämättä näy päällepäin. Hän ei keskity katsomaan menestystä tai ulkoisia tekoja. Hän katsoo ensisijaisesti motiiveja, sydämen asennetta ja valintoja. Hiljaisuudessa tehdyt teot, jotka eivät välttämättä ole näkyneet, tulevat esille ja ne palkitaan. Kuinka motivoivaa onkaan tietää, että jokainen ristin kantaminen, hyvä asenne, anteeksiantaminen, rohkaiseva sana, rakkaudenteko ja esirukous tullaan huomioimaan, sillä Jumala pitää niistä tarkkaa kirjaa. Näiden asioiden perusteella katsotaan se, mitä tulet halki ikuisuuden tekemään Jumalan valtakunnassa. Tehtäväsi määräytyy sen mukaan, miten olet ollut uskollinen ja kuuliainen Jumalalle ja Hänen Sanalleen maanpäällä eläessäsi.

Tätä palkanmaksu tilannetta ei kenenkään tarvitse kuitenkaan pelätä. Se on hetki, jolloin kaikki pelko ja vertailu on jo poistunut, sillä synti ei enää hallitse elämäämme. Jumala toimii oikeudenmukaisesti ja maksaa oikeudenmukaisen palkanmaksun kaikille. Kenellekään ei tule mieleenkään valittaa Hänen päästöstään vastaan. Tämän asian tiedostaminen antaa uskovalle valtavasti motivaatiota muuttua sisältäpäin ulos Kristuksen kaltaiseksi ja elää pyhää elämää täällä maanpäällä.

Vaihtokauppa2.5.2013

Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän teki tämän, jotta ihmiset voisivat saada uuden elämän. He voisivat vaihtaa vanhan syntisen elämänsä täysin uuteen Jeesuksen hankkimaan elämään. Se tarkoittaa sitä, että meistä tulee uusi luomus. Tämä ei tarkoita vain paperilla ja teoriassa uutta elämää, vaan se tarkoittaa käytännössä uutta, muuttunutta elämää.

Kristinuskossa ei ole kyse vanhan elämämme parantelusta. Ei ole tarkoitus uudistaa vanhaa elämää. On tarkoitus vaihtaa vanha elämä Jeesuksen elämään meissä. Tämä ilmestys elämän vaihtamisesta ja ristillä hankitusta vapaudesta oli alkuseurakunnan voiman salaisuus.

Vanhalle elämälle avattiin ristillä kuoleman mahdollisuus. Me luovutamme vanhan elämämme pois, Hän antaa uuden tilalle. Ilman tätä vaihtokauppaa et kykene elämään sitä uskon elämää, josta Raamattu puhuu. Galatalaiskirjeessä sanotaan hyvin selvästi mitä Jeesuksen ristin kuuluu tehdä meille: ”Niin en siis nyt elä enää minä vaan Kristus elää minussa.” Jeesuksen risti ei ole vain pääsylippu taivaaseen vaan sen tarkoitus on muuttaa meidät tässä ja nyt.

Vuosisatojen varrella kristinuskon kirkollistuessa vihollinen pääsi sumentamaan uskovien mielestä tämän totuuden. Luotiin systeemi, jolla saatoit olla kristitty ilman, että tarvitsi muuttua tai vaihtaa elämäänsä uuteen. Elämän vaihtaminen pysähtyi ja tilalle tuli kuiva uskonto. Saatoit olla kristitty, jos teit joitain rituaaleja tai toteutit jotain kaavaa. Tämä sai ihmiset tyytymään elämän ulkoiseen siistimiseen sisäisen muutoksen sijasta. Vanhan elämän sallittiin roikkua mukana. Ei edes odotettu, että siitä irtauduttaisiin.

Alkuperäinen suunnitelma oli kuitenkin vaihtokauppa: Irti vanhasta, ota vastaan Jeesuksen tarjoama uusi elämä.  Jokaisen, joka haluaa päästä apostoliseen uskoon käsiksi, hänen on kaivauduttava näille alkuseurakunnan voiman juurille ja suostuttava tähän vaihtokauppaan.

 

 

Apostolinen usko8.4.2013

Kun Jeesus nousi taivaaseen, Hän sanoi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailmanajan loppuun asti.” Hän puhui tämän opetuslapsilleen, kahdelletoista apostolille. Jeesus ei luvannut olla kaikkien maailman ihmisten kanssa aina. Hän ei antanut tätä lupausta fariseuksille. Hän lupasi olla niiden kanssa, jotka ovat Hänen opetuslapsiaan. Opetuslapset ovat niitä, jotka elävän Jeesuksen opetusten mukaan ja seuraavat Hänen viitoittamaa tietä. He saavat silloin kokea sitä samaa voimaa, joka Jeesuksella oli. Mikä on tämä voima?

Tämä voima on Pyhä Henki, joka on maanpäällä uskovien apuna. Jeesus itse sanoi, että Herran Henki oli voidellut Hänet ja siksi Hän oli täynnä voimaa. Pyhän Hengen voima ei ole mikään pieni lisäenergia, jolla jaksamme arjen haasteet läpi. Ei, vaan Hän on todellinen voima. Hän pystyy herättämään kuolleet, parantamaan sairaat, ajamaan pimeyden pois ja näyttämään taivaan todellisuuden myrskyn keskellä. Voimme vaihtaa Hänen voimansa omaan voimaamme. Teemme tämän vaihdon laittamalla enemmän luottamusta Pyhän Hengen voimaan kuin omaan voimaamme. Raamattu lupaa, että Jumalan voima tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme.  Jumala haluaa vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle. Hän tahtoo Pyhän Hengen yliluonnollisen voiman lepäävät sinun ja minun päällä.

Apostolisen uskon alulle paneva voima on yliluonnollinen Jumala. Tätä uskoa pitää yllä yliluonnollinen Jumala. Apostolinen usko on olosuhteiden yläpuolella elämistä. Jumala antaa sinulle yliluonnollisen voiman ja rohkeuden mennä läpi kaikista tilanteista. Hän ei poista haasteita, mutta Hän antaa sinulle silmät, joilla voit katsoa kaikkea taivaan perspektiivistä. Maailmassa me tulemme kohtaamaan ahdistuksia, mutta Jeesus on voittanut maailman. Pyhän Hengen voiman kautta voimme olla aina voittajia olosuhteista riippumatta.

Miten saada tämä yliluonnollinen Pyhän Hengen voima? Sinun tulee etsiä ja janota sitä, että Pyhä Henki lepää päälläsi. Sinun tulee antaa Pyhälle Hengelle täysi hallintavalta elämääsi. Hän tulee joko täysillä sisään elämääsi tai sitten Hän pysyttelee kauempana. Voit olla varma siitä että, jos sinä annat Hänelle elämäsi, niin Hän alkaa ohjata sitä. Hän on elävä ja hyvin aktiivinen Jumala.

Tahdotko tulla terveeksi?22.3.2013

Jos ihminen haluaa vapautua jostain, on se sitten pitkään kestänyt pinttynyt tapa tai kahle, joka on yhtäkkiä tullut elämääsi jonkun olosuhteen kautta, niin on olemassa tie vapauteen. Kaikki riippuu siitä, tahdotko todella vapaaksi. Tämä ei tarkoita, että sinulla täytyy olla todella paljon aivan erityistä tahdon voimaa tai kestävyyttä vapauttaa itsesi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinä yksinkertaisesti vain tahdot tulla terveeksi, niin Jeesus vapauttaa sinut, jos tahdot sitä.

Jeesus kysyi kolmekymmentäkahdeksan vuotta sairastaneelta mieheltä Betesdan lammikon luona, tahtoiko hän tulla terveeksi. Ajattelet ehkä, että totta kai hän halusi tulla terveeksi, kuka nyt sairas haluaa olla. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että ihminen haluaa olla vapaa ja terve. Vapaus tuo nimittäin vastuun. Sidottuna oleminen on joillekin ihmisille turva, johon he nojautuvat. He ovat rakentaneet identiteettinsä sen ympärille, että heillä on tämä kahle tai sairaus. He saavat rukousta ja huomiota vahvemmilta kristityiltä. He eivät tiedä kuka he olisivat, jos he tulisivat terveeksi. Se on uskon hyppy aivan erilaiseen tapaan elää. Vahva ja voittoisa kristillisyys voi tuntua joillekin jopa pelottavalta. He mieluummin käyvät jatkuvissa sielunhoidoissa ja pysyvät sairaina, kun opettelevat sotimaan hengellisesti ja vastustamaan vihollista itse. Tai asennoituvat olemaan apu muille ja antamaan aikaansa muiden nostamiseen.

Toinen periaate vapautumiseen tahdon lisäksi on totuuden kohtaaminen. Olen sielunhoitanut satoja ihmisiä. Luonani on käynyt kahdenlaisia ihmisiä sielunhoidoissa. Toiset heistä vapautuivat ja toiset eivät. Ne, jotka tulivat ja sanoivat, että kaikki muut olivat syyllisiä heidän ongelmiinsa, eivät muuttuneet. He osoittivat sormellaan kaikkea ympärillään, eivätkä he ole tänä päivänäkään tulleet terveiksi ja vapaiksi. Ne puolestaan, jotka tulivat ja osoittivat sormellaan omaan sydämeensä, vapautuivat. He tiedostivat, että vaikka olosuhteet olivat olleet huonot ja ihmiset tehneet väärin, niin kuitenkin heidän oman sydämensä tilasta löytyisi ratkaisu. He tiedostivat, että vapautuminen lähtee muutoksesta heidän sisällään, ei olosuhteiden muutoksesta. He tahtoivat todella tulla terveeksi ja valitsivat muutoksen tien. Nämä ihmiset vapautuivat.

Joka tahtoo tulla terveeksi, on valmis tekemään mitä tarvitsee tehdä jotta se tapahtuisi. Jeesus sanoi tälle rammalle miehelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja käy”. Hän ei käskenyt miestä kertomaan kuinka häntä oli kohdeltu väärin tai halveksittu. Jeesus käski miestä keräämään vuoteensa ja nousemaan. Ympärillä olevien ihmisten ei tarvinnut muuttaa käytöstään miestä kohtaan mitenkään ja silti hän saattoi tulla terveeksi. Jeesus on tänäkin päivänä vapauttamassa ihmisiä monien vuosien kahleista. Hän tahtoo vain tietää tahdotko tulla terveeksi?

Profeetallinen Henki10.3.2013

Jumalan Pyhä Henki, joka on annettu meidän auttajaksemme maanpäälle, on profeetallinen Henki. Se tarkoittaa, että Hän kertoo ihmisille Jumalan perspektiivin asioihin eli mitä Jumalan ajattelee. Hän paljastaa meille Jumalan ajattelua menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Jumalan profeetallinen Henki on inspiroinut Raamatun kirjoitukset. Hän avaa tänä päivänä myös ymmärrystämme käsittämään, mitä on kirjoitettu ylös. Hän ei koskaan siis voi toimia Jumalan Sanaa vastaan.

Profeetallinen Henki paljastaa meille asioita meidän sydämestämme. Hän näyttää meille esteitä ja lukkoja, jotka estävät meitä kohtaamasta Jumalaa. Hän auttaa meitä eteenpäin uskon vaelluksessamme. Hän näyttää meille tulevaisuutta ja kuljettaa meitä sitä kohti. Hän on se, joka raivaa pois esteet tieltämme. Hän on se, joka auttaa meitä rukoilemaan oikein sillä Hän paljastaa meille Jumalan sydämen sykkeen kunakin aikakautena.

Ilman Jumalan Henkeä on mahdotonta seurata Jumalan teitä. Sanassa nimittäin sanotaan, että Jumalan tiet ja ajatukset ovat korkeammalla meidän teitämme. Niitä ei kukaan osaa kulkea vain inhimillisen ymmärryksensä varassa. Ne ovat välillä yhtä kaukana luonnollisesta kuin taivas on maasta. Ihmisen luonnollinen mieli ei näet näe asioita Jumalan tavalla ja siksi tarvitsemme auttajaa.

Aina kun Jumala haluaa viedä meitä uuteen Hänen Henkensä näyttää meille minne Hän on nyt kulkemassa. Mooseksen aikaan Herran Henki oli pilven patsaassa. Aina kun pilvi liikkui, niin kansa lähti liikkeelle. Kun pilvi oli paikoillaan, niin kansa ei liikkunut.  Aivan samoin Jumalan Henki haluaa ohjata meitä nykyään. Me emme kukaan itsessämme tiedä milloin liikkua ja milloin pysyä paikoillamme. Herran profeetallinen Henki ohjaa meitä aina uuteen vaiheeseen. Välillä se on Herran odottamista, jolloin menemme eteenpäin Herran tuntemisessa sisimmässämme. Välillä se on voimakasta eteenpäinmenoa ja juoksua.

Uskova kokee valtavaa tyytyväisyyttä kun hän elää Herran Hengen johdossa. Hän kokee olevansa olosuhteiden yläpuolella. Tämä on se miten Jumala suunnitteli uskovien elävän. Heillä kuuluu olla jotain mikä erottaa heidät maailmasta. Tämä jokin on Jumalan profeetallinen Henki, joka johtaa meitä eteenpäin.

Kiinnitä katseesi Jeesukseen21.2.2013

Kun Jeesus käski Pietaria tulemaan Hänen luoksensa vettä pitkin, Pietari lähti liikkeelle täynnä uskoa. Hän astui ensimmäiset askeleet katse kiinnitettynä Jeesukseen. Hän pysyi pinnalla, voitti pelon ja oli jopa painovoiman lain yläpuolella. Sitten keskellä matkaa hän katsoi sivulle. Hän näki aallot ja alkoi pelätä. Silloin Pietari alkoi myös vajota ja Jeesuksen täytyi tulla pelastamaan hänet.

Tässä tarinassa on meille syvä ja yksinkertainen opetus. Monet meistä aloittavat uskon vaelluksen tai jonkun uskon kamppailun elämässämme hyvin. Olemme täynnä intoa. Meillä on katse kiinnitettynä Jeesukseen. Ymmärrämme, että Hänestä riippuu kaikki. Meistä tuntuu, että meitä ei voi kaataa eikä upottaa. Jos vaellus tai koetuksen vaihe kuitenkin kestää, emmekä heti pääse päämääräämme, niin useimmat meistä alkavat vilkuilla ympärilleen. Katsomme olosuhteita, kuuntelemme muiden ihmisten mielipiteitä tai keskitymme kuuntelemaan omia tunteitamme. Silloin alamme huomata, että vajoamme.

Ainoa tapa uskovan vaelluksessa pysyä pinnalla on pitää jatkuvasti katse Jeesuksessa. Ilman Häntä ei kukaan voita yhtään taistelua, kukaan ei parane yhdestäkään sairaudesta, kukaan ei kestä vahvana myrskyissä. Meidän ei ole tarkoitus vain aloittaa katse kiinnitettynä Jeesukseen vaan meidän kuuluu myös lopettaa katse kiinnitettynä Jeesukseen. Ei ole niin, että jossain vaiheessa tulemme niin kypsiksi uskoviksi, että voimme irrottaa katseemme Jeesuksesta ja katsoa itseemme. Jos teemme näin, alamme heti vajota.

Kristinuskon tarkoitus ei ole saada sinua niin hyvään kuntoon, ettei sinun tarvitse enää koskaan katsoa Jeesukseen. Niin vahvaksi oksaksi, ettet tarvitse enää viinipuuta. Ei, kristinuskon päämäärä on kiinnittää sinun katseesi päivä päivältä tiukemmin Jeesukseen. Meitä ohjataan asettamaan kaikki luottamuksemme siihen, että Hän on paikalla ja siksi me pysymme pinnalla. Tämä on vahvan ja voittoisan uskon salaisuus.

Syyttäjähenki vai synnintunto?9.2.2013

Syyttäjähenki on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Se perustuu valheeseen eikä totuuteen. Jos olet Jeesuksen seuraaja ja syyttäjähenki alkaa painaa sinua alas ihmisten kautta tai oman sydämesi syytösten kautta kaivelemalla esille menneisyyden tekoja ja tekemättömiä asioita, niin voin kertoa sinulle, että se henki ei ole Jumalasta.

Room 8:1: ”Ei ole olemassa mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Niille, jotka ovat valinneet elää, ei lihan vaan hengen mukaan.”

Eli kaikki syytös pohjautuu valheeseen vaikka se nojautuisikin faktoihin menneistä teoistasi. Jumala ei kaivele menneitä, hän unohtaa kaikki asiat, joita olemme sydämestämme katuneet. Tämä totuus on todella voimallinen, jos sen syvällisesti ymmärtää ja se vapauttaa sinut.

Syyttäjän äänen tunnistat siitä, että se saa aikaan sinussa reaktion vetäytyä kauemmaksi Jumalasta ja syvemmälle kuoreesi. Voit tuntea kuinka syytökset nostavat muurin Jumalan ja sinun välille. Isä tuntuu olevan kaukana. Se saa sinut kääntämään selkäsi Jumalalle ja kävelemään toiseen suuntaan.

Synnintunto puolestaan on täysin vastakkainen voima. Se vetää meitä lähemmäksi Jumalaa. Se tiedostaa virheet, tunnustaa synnit syntinä ja ottaa askeleen kohti Jumalan puhdistavaa voimaa. Se vetää sinua lähemmäksi Jumala. Pyhän Hengen tuoman synnintunnon päämäärä on hajottaa maahan kaikki mikä on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Ainoastaan synnintunnon kautta voit todella päästä askelia lähemmäksi Jumalan sydäntä ja valtaistuinta.

Jos sydämessäsi hallitsee tuomio, etkä ole ymmärtänyt Room 8:1:sta sanomaa, niin silloin tuomion ääni on niin voimakas, että se hukuttaa alleen synnintunnon kuiskauksen. Ainoa tapa vapautua tuomiosta, on kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen sydän ja kuulla sen syke.

Tähän kohtaamiseen pääsee sillä, että valitsee tietoisesti ottaa askeleita kohti Häntä ja valmistaa sydämeensä tietä Hänelle uudistamalla mieltä Jumalan sanan totuudella.