Kysymyksiä & vastauksia

Mikä on ihmiselämän tarkoitus?

Tämä on kysymys, johon vastaaminen mahdollisimman tyhjentävästi  edellyttää sitä, että asioita tarkastellaan monesta eri suunnasta. Ensimmäisenä itselleni mieleen tuleva lähestymistapa on se, jossa katsomme asiaa Jumalan kannalta. Kaikkein tärkein asia ylitse muiden on, että me löydämme yhteyden Jumalaan. Kun Paavali kohtasi ei-uskovia ihmisiä Ateenassa Areiopagilla, hänen tuli hyvin yksinkertaisesti ja selkeästi selvittää tämä asia. Hänen puheensa sisälsi vastauksen tähän kysymykseen:

Apt. 17:26-27
17:26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

17:27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

Yhteyden löytäminen Jumalaan on se kaikkein tärkein asia. Tuon yhteyden ensimmäinen ihmispari Aadam ja Eeva kadottivat tehdessään syntiä Jumalaa vastaan. Mutta Jumala järjesti tämän asian niin, että lähetti oman Poikansa maan päälle, jotta tuo yhteys voidaan palauttaa jokaisen sitä haluavan kohdalla. Jeesus itse sanoi tämän juutalaiselle hallitusmiehelle Nikodeemukselle:

Joh 3:16
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Kysymys on siitä, että me uskomme Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja että ainoastaan hänen ristillä vuotamansa veri tuo meille sovituksen synneistämme Jumalan edessä ja tämän vuoksi me saamme iankaikkisen elämän. Meidän tulee hyväksyä tämä Jumalan itsensä järjestämä pelastus ja tämän jälkeen meillä on oikeus elää iankaikkisesti Jumalan kanssa hänen valtakunnassaan. Kun me tämän pelastussuunnitelman hyväksymme, meidän ei tarvitse huolehtia siitä, mikä muu mahdollisesti olisi elämän tarkoitus. Tuo muu tarkoitus selviää tämän perusratkaisun jälkeen, koska nyt Jumala pääsee vaikuttamaan ja puhumaan meidän elämäämme. Mutta se on sitten kokonaan toinen juttu.

 

Kuinka vanha maapallo on?

Raamattu ei anna mitään selkeää aikamäärää siihen kysymykseen, milloin maapallo on luotu. Raamattua ei ole kirjoitettu sellaiseksi kirjaksi, jonka avulla me taistelemme tiedettä vastaan niissä kysymyksissä, jotka koskevat näkyvän luomakunnan syntyä: aurinkoa, kuuta, maata, galakseja ja niiden eri syntyvaiheita. Tämä nykyinen maa on vain materiaa. Kerran Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan (Ilm. 21:1). Ihminen ja häneen liittyvät asiat ovat Raamatun keskeisin sanoma, ei näkyväinen maailmankaikkeus. Uskoville riittää se Raamatun ilmoitus, joka sanotaan Heprealaiskirjeessä:

Hepr. 11:3
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.

Ihmisen elämän kannalta ei ole tärkeää se, onko maapallo 6000 vuotaa tai 4 miljardia vuotta vanha. Maan ikäkysymykseen Raamatun ensimmäinen jae antaa selkeän vastauksen:

1. Moos. 1:1
Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

Aikojen alussa Jumala loi maan ja tämä vastaus riittää meille. Me uskomme että kerran Jumala loi tyhjästä koko näkyvän maailman. Jos väitämme, että maapallo on 6000 vuotta vanha, olemme välittömästi törmäyskurssilla nykytieteen kanssa. Näin väittäessään uskovat ovat erittäin heikoilla tässä asiassa, koska tätä asiaa ei voi perustella Raamatulla.

Itselläni ei ole mitään ongelmaa hyväksyä fyysikoiden ilmoitus, että maapallon ikä on n. 4,5 miljardia vuotta. Jumala on luonut luonnonlait ja niiden perusteella tiede voi osoittaa, että maapallon ikä on miljardeja vuosia. Joka tapauksessa uskon, että maailmankaikkeus on luotu ennen enkeleiden luomista. Enkelit eivät olleet täällä universumissa leijailevia henkiolentoja, jotka olisivat olleet paikalla, kun Jumala sanallaan loi taivaan ja maan, ja kun kaikki materia oli luotu heidät olisi sitten sijoitettu heille varattuun paikkaan. Kukaan luotu olento ei ole ollut paikalla, kun kaikki tämä näkyväinen on luotu.

 

Onko maapallon ulkopuolella elämää?

Raamattu ei ota kantaa kysymykseen, onko maapallon ulkopuolella ihmisen kaltaisia olentoja jossakin planeetalla. Raamattu on kirjoitettu vain meitä maan päällä eläviä ihmisiä varten eikä siinä kajota millään tavalla tällaiseen kysymykseen. Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta –sarjaan pohjautuen vastaukseni on täysin yksiselitteisen selkeä: ei ole.

Jos Jumala olisi luonut useita meitä ihmisiä vastaavia vapaan tahdon omaavia olentoja muualle jollekin planeetalle, siellä olisi syntynyt jossakin vaiheessa samanlainen tilanne kuin on maan päällä. Saatana olisi käynyt sielläkin langettamassa nuo luodut olennot kapinaan Jumalaa vastaan. Ja jälleen Jumala olisi joutunut lähettämään oman Poikansa myös sinne sovittamaan tuon kapinan. Tällaiselle systeemille ei olisi loppua. Jo se, että on olemassa kaksi luotua vapaan tahdon omaavaa joukkoa, joiden kummankin kohdalla syntyi kapinatilanne, osoittaa, että kolmannenkin kohdalla kävisi sama tilanne. Jeesus sanoo, että Jumalan juridiikassa kahden todistus on pätevä:

Joh 8:17
Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä.

Tähän kysymykseen antaa erittäin selkeän vastauksen Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta –sarja, jossa selvitetään syy ihmisen luomiseen. Tuo selitys sulkee pois toisen ihmisen kaltaisen luodun olennon esiintymisen jossakin muualla maailmankaikkeudessa.

 

Miksi Israelin kansa on erityinen kansa?

Kun ihminen oli luotu, Jumalan tarkoitus oli koota taivaaseen suuri joukko ihmisiä, jotka todella vapaaehtoisesti haluavat palvella häntä halki ikuisuuden. Tämän suunnitelman toteuttamiseksi Jumala lähetti oman Poikansa maan päälle. Hän oli ulkomuodoltaan samanlainen kuin ihminen, mutta alkuperä oli taivaasta. Jotta ihmiskunta voisi tunnistaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänen tuloaan piti valmistaa. Sitä varten Jumala päätti valita erityisen Israelin kansan, jonka tehtävänä oli tietyssä paikassa valmistaa ihmisten sydämiä vastaanottamaan Jeesuksen.

Tuon kansan muodostuminen alkoi sen ensimmäisestä ihmisestä eli Aabrahamista n. 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi hänen jälkeläisistään tulevan suuren kansan ja että he ovat siunaukseksi koko ihmiskunnalla (1. Moos. 12:1-3). Lisäksi Jumala lupasi hänen jälkeläisilleen tietyn maa-alueen, jossa tänä päivänä on Aabrahamin jälkeläisistä koostuva Israelin valtio (1. Moos. 12:7).

Israelin kansan valmistamiseen vastaanottamaan Jeesus tarvittiin Mooseksen johdolla järjestetty jumalanpalvelustoiminta. Se toteutettiin rakentamalla erämaassa helposti liikuteltava ilmestysmaja, joka on kaikkien aikojen ihmeellisin ja salaperäisin luomus uskonnollisella alueella. Kaikki siihen liittyvä säädettiin tarkkaan Jumalan toimesta. Kaikki jumalanpalvelus- ja uhritoiminta oli esikuvallista ja profeetallista, jonka kautta ilmoitettiin Jeesuksen maanpäällisen tehtävän hengellinen luonne.

Erityistä muihin kansoihin nähden on se, että vain tuon kansan keskuuteen Jumala lupasi lähettää Poikansa eli Messiaan, jonka tehtävänä oli johdattaa kansa Jumalan luokse. Siksi tuon kansan piti olla profeetallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän keskuudessaan tuli olla profeettoja, jotka kuulivat Jumalan äänen ja jotka kaikki vahvistivat eri tavoilla, että Messias on tulossa. Kaikki profeettojen tärkein sanoma kirjoitettiin kirjaksi, jotta Jeesus voitaisiin tunnistaa.

Juuri tämän suunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin erityinen kansa, jolla oli sellainen luonne, että se kykeni tarkasti säilyttämään muita jumalia palvelevien kansojen keskuudessa Messiasta odottavan ilmapiirin. Vaikka Israel kansa hylkäsi 2000 vuotta sitten Jeesuksen, niin kuitenkin osa israelilaisista otti Messiaan vastaan ja siitä ovat sitten saaneet siunauksen kaikki pakanakansat.

Vaikka Israel ei ottanut tuolloin vastaan Jeesusta Messiaana, Jumala ei kuitenkaan valintansa tähden kokonaan hylännyt heitä vaan heillä tulee olemaan tehtävä lopun aikana ja myöskin halki ikuisuuden taivaassa. Saatana tietää kaiken tämän ja siksi se pyrkii tänä päivänä kaikin tavoin boikotoimaan ja syyllistämään tuon kansan ja eristämään sen muista kansoista.

Mitä edellä olen sanonut on vastaus siihen, miksi Israel on erityinen kansa. Se johtuu Jumalan valinnasta ja pelastussuunnitelmasta, ei heidän paremmuudestaan muihin nähden. Jos ei olisi ollut kansaa, joka valmisti tietä Jeesuksen ilmestymiselle, tuskin monikaan olisi ottanut häntä vastaan. Tällöin Jumalan itsensä valitsema pelastussuunnitelma nykyisessä muodossa ei olisi voinut toteutua. Kaikki tämä perustuu yksinomaan ja vain Jumalan omaan suunnitelmaan. Tämän vuoksi jokaisen uskovan pitää hyväksyä tämä suunnitelma, jotta häntä ei havaittaisi sotivan itse Jumalaa vastaan.

 

Miksi hyvä Jumala sallii pahuutta maan päällä?

Vastatessani kysymykseen ”Miksi hyvä Jumala sallii pahuutta maan päällä?” oletan, että lukija on kuunnellut ohjelmasarjan ”Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta”. Siinä kerrotaan pahuuden alkuperä ja ihmiskunnan luomisen syy. Tuo ohjelmasarja itsessään antaa vastauksen tähän kysymykseen. Teen tässä lyhyen yhteenvedon vastauksena tuohon kysymykseen.

Meidät ihmiset luotiin sitä varten, että enkelimaailmassa nousseet syytökset Jumalaa kohtaan voitaisiin osoittaa vääriksi. Syytöksiä oli kaksi: Jumala ei ole tuomioissaan oikeudenmukainen ja kukaan ei halua palvella häntä vapaaehtoisesti. Näiden syytösten osoittamiseksi vääriksi viimeisellä tuomiolla edellytti, että ihmisillä tuli olla vapaa tahto tehdä vapaa valinta kumpaa he haluavat palvella: Jumalaa vai saatanaa.

Tämä vapaaehtoinen todistajien etsiminen on nyt täydessä käynnissä. Saatana yrittää kaikella tavalla estää ihmisiä ottamasta Jeesuksen sovitustyön kautta järjestettyä pelastusta vastaan. Koska todistajien tulee kaikissa tilanteissa tehdä valinta vapaaehtoisesti vapaasta tahdostaan, Jumalan täytyy sallia saatanan käyttää omia metodejaan estämään tätä valintaa. Sen ainoa tapa estää Jumalan suunnitelma on käyttää väkivaltaa, koska sitä se käytti taivaassakin enkelien keskuudessa. Lucifer tuli aikoinaan täyteen väkivaltaa (Hes. 28:16). Koska saatana on tämän maailman ruhtinas (Joh. 12:31) ja hallitsee maailmaa, hän käyttää kaikkia pahuuden asteita aina täyteen väkivaltaan asti.

Pahuuden alkuperä on yksinomaan saatanasta ei Jumalasta. Jumala tekee vain hyvää, koska hän on rakkaus. Jotta voidaan pitää viimeinen tuomio, Jumalan on oikeudenmukaisuuden vuoksi  sallittava myös saatanan kehittämä pahuus maan päällä. Sitä ei siis ylläpidä Jumala vaan saatana, joka haluaa tuhota mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta he eivät ehtisi tehdä parannusta ja ottaa vastaan Jumalan pelastussuunnitelmaa.

Maan päällä nähtävä pahuus osoittaa todeksi sen, että Jumala teki oikein laittaessaan luciferin pois taivaasta, koska Jumala ei voinut sallia syntiä taivaassa enkelien keskuudessa. Jotta luciferin karkottaminen taivaasta oli  juridisesti oikein ja saadaan päätökseen, joudutaan pitämään oikeuden istunto eli viimeinen tuomio. Uskovien rukouksen kautta Jumala estää saatanaa tekemästä pahinta tuhoaan, mutta kokonaan hän ei voi sitä estää viimeisellä tuomiolla käytettävän juridiikan vuoksi. Ne ihmiset, jotka syyttävät Jumalaa maan päällä esiintyvästä pahasta, eivät koskaan tule olemaan taivaassa. Se vielä puuttuisi, että heidät päästettäisiin taivaaseen turmelemaan siellä vallitseva ilmapiiri. Ilmestyskirjassa kerrotaan ihmisistä, jotka neljännen ja viidennen vihan maljan aikana pilkkaavat Jumalaa vitsausten tähden eivätkä tee parannusta (Ilm. 16:8-11). Tässä on juuri ero taivaaseen ja kadotukseen joutuvien ihmisten kesken. On todella kohtalokasta syyttää Jumalaa maan päällä esiintyvästä pahuudesta.

 

Tietääkö saatana kaiken ja voiko hän vaikuttaa ihmiseen?

Kysymys siitä, missä määrin saatana tietää asioita on jätetty Raamatussa auki. Tätä kysymystä ei käsitellä Raamatussa missään. Kun Jumala loi luciferin, hänestä sanotaan, että hän oli viisaampi kuin Daniel eikä mikään salaisuus ollut häneltä pimitetty eli hän oli täynnä viisautta (Hes. 28:3, 12). Mutta kun hän ylpistyi, tuli hän täyteen väkivaltaa ja syntiä ja samalla hän kadotti taivaallisen viisautensa (Hes. 28:15-17). Se ymmärrys ja tieto, mikä luciferilla oli ennen lankeemusta, oli sidottu läheiseen jumalasuhteeseen. Jumala uskoi hänelle asioita, jotka liittyivät silloiseen Jumalan taivaaseen ja enkelikuntaan.

Lankeemuksen jälkeen lucifer menetti läheisen jumalasuhteensa ja Jumalan salaisuudet koskien tulevaisuutta ja erityisesti ihmisen luomiseen liittyviä asioita olivat häneltä pimitetyt. Luciferista tuli saatana, joka on kaiken näkyvässä maailmassa olevan pahuuden alkulähde. Luciferilla oli tieto niistä asioista, jotka liittyivät enkelimaailmaan, mutta ihmisten maailman toimintaperiaatteet hän joutui opettelemaan aivan alusta. Ei kaikki enkelimaailman asiat soveltuneet ihmisten maailmaan, vaikka niissä on paljon yhtäläisyyttä.

Esimerkiksi ihmiskunnan tulevaisuutta koskevia asioita hän ei voi tietää, koska niistä ei hänelle puhuttu ennen lankeemusta ollenkaan. Ei ollut tarvetta, koska ne asiat tulivat ajankohtaisiksi vasta lankeemuksen jälkeen, jolloin hän oli jo menettänyt taivaallisen viisautensa. Tässä uudessa tilanteessa hänen viisauttaan ei johda enää Jumalan Hengen läsnäolo vaan hän joutuu toimimaan ”luonnollisen viisautensa” varassa, jota johtaa hänen väkivaltainen ja täydellisesti paha ja pimeä persoonansa ja se vääristää kyvyn ymmärtää asioita oikein.

Mitä tulee aikakausiin ja Jumalan kokonaissuunnitelmaan ihmiskunnan suhteen, sen saatana on oppinut ja kuullut uskovien puheista. Ei edes opetuslapsilleen Jeesus puhunut ihmiskuntaa koskevista aikakausista, jotka Isä on oman valtansa nojalla asettanut (Apt. 1:7). Esimerkiksi lopun ajan tapahtumiin liittyvät asiat saatana on kyllä kuullut moneen kertaan mutta johtuen ihmistenkin vajavaisesta lopunajan tulkinnasta,  hänellä ei voi olla niistä tarkkaa kuvaa. Hän ei osaa Raamatusta selvittää, milloin Jeesus tulee pilviin hakemaan seurakuntansa. Tätä päivämäärää ei edes Jeesus tiennyt ollessaan maan päällä. Sitä ei tiedä tänä päivänä edes taivaan enkelitkään, ainoastaan Isä (Matt. 24:36). Kuinka sitten saatana voisi sen tietää? Saatanan tieto näistä asioista liittyy siihen, että nähtyään asioiden menevän huonoon suuntaan hän tajuaa, että hänellä on vähän aikaa (Ilm. 12:12).

Saatanan tieto ihmisen elämästä perustuu siihen, mitä hän on nähnyt tapahtuneen kunkin elämässä. Tätä tietoa rajoittaa suuresti se, että hänellä ja apureillaan ei ole aikaa seurata kaikkien ihmisten elämää. On muistettava että saatana on yhteen paikkaan kerrallaan rajattu persoona kuten muutkin enkelit  ja hän tarvitsee muiden enkeleidensä apua pysyäkseen ajan tasalla siinä, mitä maailman eri kulmilla tapahtuu. Sen vuoksi hän on aina jälkijunassa ja sen osoittaa myös Raamatun tapahtumat. Hän olisi toiminut toisin Jeesuksen ristin kuoleman järjestelyissä, jos olisi tiennyt mikä sovituksen paikka Golgata tulisi olemaan ja mitä ristin sanoma saa aikaan ihmisissä.

Saatanan yksi voimakkaimpia aseita on kyky puhua ja vaikuttaa ihmisten mieleen ja näin hän saa ihmiset toteuttamaan suunnitelmiaan. Näin tapahtui Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen yhteydessä ja samoin Kainin tappaessa Aabelin (1. Moos. 3:1-5; 4:6-7). Jumala on antanut kuitenkin ihmiselle kyvyn vastustaa saatanan ajatuksia, jos hän vain haluaa ja tätä ominaisuutta ihmiseltä edellyttää viimeisellä tuomiolla käyty oikeudenkäynti. Päätös täytyy jäädä aina ihmisen oman vapaan tahdon päätettäväksi. Ilmestyskirja puhuu kolmesta saastaisesta hengestä, jotka menevät maan kuningasten luo ja saavat heidät houkuteltua sotimaan itse Jumalaa vastaan (Ilm. 16:14). Samoin 1000-vuotisen vankeutensa jälkeen saatana itse lähtee villitsemään maan kuninkaita viimeiseen taisteluun Jumalaa vastaan. Tällä tavalla saatana voi vaikuttaa ihmiskunnan mielipiteisiin, mutta itse työn tekee ihminen. Siksi hän yleensä pyrkii ennen kaikkea vaikuttamaan johtajiin ja saada heidät puolelleen.

Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen inspiroimana ja näitä kirjoituksia ei saatana kykene avaamaan. Ei edes uskovainenkaan kykene oman ymmärryksensä kautta niitä avaamaan, vaan hän tarvitsee siinä Pyhältä Hengeltä saatua profeetallista ilmestyksen Henkeä (2. Piet. 1:20-21). Siksi saatana ei tiedä tulevaisuudesta mitään ellei hän tai joku hänen apureistaan ole ollut paikalla, kun asioita Pyhän Hengen inspiroimana selitetään. Ongelman hänen kohdallaan muodostaa tietysti se, että hän ei usko kaikkea kuulemaansa ja siksi avattu sana ei häntä juurikaan hyödytä. Jos Raamattu olisi ollut kirjoitettuna silloin, kun saatana oli vielä taivaassa täynnä viisautta olevana johtavana enkeliruhtinaana, hän olisi kyennyt ymmärtämään sen profeetallisen sanoman, mutta nyt tilanne on toinen.

 

Johtavatko kaikki uskonnot saman Jumalan luokse?

Kun käsittelemme näkymättömän maailman asioita, ehdoton lähtökohta on se, että maailmankaikkeudessa on käynnissä Jumalan ja saatanan välinen taistelu siitä, kumpi saa yksilöihmisen puolelleen.  On olemassa vain yksi ainoa todellinen Jumala, joka on luonut kaiken mitä maailmankaikkeudessa on, oli se sitten näkyvää tai näkymätöntä (Kol 1:16). Jumala on luonut myös aikoinaan luciferin, josta lankeemuksen kautta tuli hänen vastustajansa. Näkymättömän maailman taistelussa on siis kyse Luojan ja luodun välisestä taistelusta.

Voittaakseen taistelun Jumalaa vastaan ja sekoittaakseen ihmisten mieliä, saatana on kehittänyt eri aikakausina suuren määrän  uskontoja ja niiden myötä on tullut valtava määrä erilaisia jumalia, jotka kuitenkaan eivät ole mitään todellisia jumalia (Gal. 4:8). Näiden muiden uskontojen jumalien palveleminen on Jumalan vastustajan palvelemista. Siksi muut uskonnot eivät ole tie todellisen Jumalan luokse vaan ne johtavat kadotukseen.

Tämän asian varmistamiseksi Jumala antoi ihmiskunnalle Raamatun, joka on lähtöisin Jumalasta. Kaikkein tärkein käsky ylitse muiden käskyjen on ensimmäinen käsky:
”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani…älä kumarra niitä äläkä palvele niitä…” (2. Moos. 20:3, 5).

Nykyaikana humanismi ja kaiken suvaitseminen uskonnon alueella on saanut vallan ihmiskunnan keskuudessa. Kaikki pitää hyväksyä ja ajatellaan, että lopuksi kuitenkin kaikki päätyvät saman Jumalan luokse. On vain eri teitä. Tämä on nykyisen ajan yksi suurimmista harhaopeista. Jopa monet kristilliset johtajat ovat alkaneet ajatella tällä tavalla ja haluavat mielistellä ihmisiä.

Jeesus sanoo:
”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani (Joh. 14:6). Tässä on vastaus siihen kysymykseen, johtavatko eri uskonnot Raamatun Jumalan luokse.

 

Mihin tarvitaan Jeesusta?

Kun on kysymys Jeesuksen merkityksestä ihmisen pelastumiseksi ja taivaaseen pääsemiseksi, tulemme aivan peruskysymykseen. Jeesuksen lähettäminen ihmiskunnan keskuuteen oli Jumalan päätös ja Jeesus hyväksyi sen:
”Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt” (Joh. 6:38).

Ihmiskunnan historia ja sen kaikki aikakaudet aivan ihmisen luomisesta lähtien tähtäsivät siihen, että 4000 vuoden kuluttua ensimmäisen ihmisparin luomisesta Jeesus tulee Jumalan lähettämänä maan päälle. Paavali sanoo tämän näin: ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan” (Gal. 4:4, 5).

Jeesus avasi kaikille ihmisille niin juutalaisille kuin pakanoille tien Jumalan luokse. Jeesus sanoi tämän näin: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6).

Jeesuksen lähettäminen ihmiskunnan pelastamiseksi oli niin radikaali toimenpide, että eivät edes enkelit tienneet etukäteen tästä asiasta, saatanasta puhumattakaan. Vain Jumala yksin tietää kaiken taustan sille, miksi hän sovitti itsensä juuri Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Siihen löytyy monia taustoja, joista mikään ei anna täyttä vastausta.

Yksi tärkeä syy oli se, että näin Jumala osoitti syvää rakkauttaan luomaansa ihmiskuntaa kohtaan, että antoi oman poikansa pahimman vastustajansa eli saatanan armoille sovittaakseen itsensä kanssa ne, jotka sitä haluavat (Joh. 3:16). Tällä toimenpiteellä Jumala halusi osoittaa, kuinka paljon hän rakastaa ihmiskuntaa ja että hän on tosissaan pelastuskysymyksen suhteen ja hyväksymällä hänen Poikansa sovituksen välimieheksi me pelastumme varmasti. Ei Jumala lähettänyt poikaansa enkelien keskuuteen sovittamaan siellä tapahtunutta kapinaa vaan ihmisten keskuuteen.

Enkelien kapina oli lähtöisin aluksi luciferista ja sitten osa enkeleistä lähti mukaan. Tuo tilanne on aivan erilainen kuin ensimmäisen ihmisparin syntiinlankeemus, jossa syntiin houkutus alun perin lähti saatanasta ei ihmisestä. Ei Jumala järjestänyt mitään sovitusta langenneille enkeleille. Enkelimaailman jakautuminen oli kunkin enkelin kohdalla tahdon valinta ja viimeinen tuomio on langenneita enkeleitä varten heidän tuomitsemiseksensa oikeudenmukaisesti.

Toinen syy oli se, että Jumala halusi konkretisoida ihmisille tulevan maailman hallitsijan lähettämällä Poikansa ihmisten keskuuteen. Jumala halusi näyttää hänet sellaisessa muodossa, että me uskovat voimme hahmottaa tuon hallitsijan ja sen maailman, johon kerran astumme. Jumalaa ei kukaan ole nähnyt (Joh. 6:46), mutta kun näemme hänen poikansa Jeesuksen, olemme samalla nähneet myös Isän (Joh. 14:9). Tämä riittää meille.

 

Esko Valtanen

Sivulle päivitetään myöhemmin lisää kysymyksiä ja vastauksia Taistelu maailmankaikkeuden herruudesta -ohjelmasarjan aiheesta.